zaterdag, 11 mei 2013 08:55

Bestemmingsplan sport en werklandschap de meerpaal

Tijdens de raad is het onderstaande door ITH uitgesproken

Mijnheer de voorzitter, aanwezigen op de tribune, collega's,

Een paar jaar geleden dienden D66 en Groen-links een motie in waarbij dit gebied, de Meerpaal, tot natuur werd bestempeld. Deze motie is toen door deze raad aangenomen.

Vervolgens kwam het gebied in beeld als zoeklocatie voor sportlandschap (geen werklandschap). Ik weet dit nog goed omdat ik toen een amandement ingediend heb om dit gebied als zoeklocatie weg te laten. Het strookte als zoeklocatie niet met de eerder genoemde motie. Het amandement werd weggewoven en daarmee ook de eerdere motie.

De Meerpaal werd als hét uiteindelijke sportlandschap gekozen. Oh ja, er moest "begrijpelijk"ook nog een beetje een werklandschap bij gedaan worden om het wel een beetje betaalbaar te houden. Maar het zou allemaal groen en blauw worden.

De eerste visie was er een van "wat meer" werklandschap, want het aanleggen van de verschillende velden kostte toch wel veel geld. Wel werden er verzonken gebouwen en grasachtige daken in het vooruitzicht gesteld.

En dan nu wéér een aanpassing. Wéér wordt er getornd aan de kaders die deze raad gesteld heeft.

De procedure zou hier moeten zijn dat ieder initatief door een bedrijf om hoger te bouwen, wordt afgewezen door het college omdat dit buiten de reeds vastgelegde kaders valt!

En wat mij hier persoonlijk heel erg stoort is dat het allemaal niet helder wordt aangegeven. Wat ik in een aangepast voorstel als dit wil zien is:

  • Dit zijn de veranderingen en hier kun je ze vinden.
  • Dit zijn bijbehorende onderzoeken en dit zijn de consequenties.

Laat het helder zijn dat dit op deze manier echt niet kan. De wijze waaróp dit gedaan wordt èn de onzorgvuldige wijze waarop er geacteerd wordt. Ik ben ook heel benieuwd hoe de wethouder tot dit voorstel is gekomen

Tijdens de RTG is op geen enkele manier gebleken wat dit voor het gebied zou betekenen, en vooral waarom we van onze eerder gestelde kaders af zouden wijken

In uw andere voorstel over de reclame spreekt u over het gebied langs de meidoornkade als "de enige plek waar een toren van 17 meter kan komen". Dus waarom kan dat hier nu ineens wel?

We hebben eindelijk een oplossing voor het levensgevaarlijke probleem bij de afrit van de snelweg naar Houten. Wordt dit hiermee volledig teniet gedaan? Gaat dit de snelle oplossing worden voor forensen die hun boodschappen nog snel even ophalen?Ik heb zo maar het idee dat 's middags om vijf uur de afrit naar Houten weer helemaal vast komt te staan

Het continue aan en af rijden van afhalers past absoluut niet in het blauw groene plaatje wat eerder voor dit bestemmingsplan geschetst was.

Het mag duidelijk zijn dat het ingediende amendement inhoud dat de eerder gestelde kaders precies zo gehandhaafd moeten worden als afgesproken. Dus bijvoorbeeld geen grotere bouwhoogte dan 11 meter, geen groter bouwvolumes en geen wijzigingsbevoegdheid voor het college. Wat ons betreft is er al meer dan genoeg gerotzooid met dit gebied. Houd daar nu maar eens een keer mee op

Lees meer http://www.ith-houten.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=203:meerpaalpickuppoint&catid=3:nieuws&Itemid=41