maandag, 13 mei 2013 07:23

CycloMedia maakt foto's van Houten

Op dit moment maakt CycloMedia foto's van de gemeente Houten. CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen worden er 360 graden panoramafoto's gemaakt vanaf de openbare weg.

Waar worden de foto's voor gebruikt?

Deze foto's worden door de gemeente Houten gebruikt voor inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder strenge voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt.

Meer informatie

CycloMedia heeft haar acitiviteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 68, 4180 BB Waardenburg, Nederland.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1703/