vrijdag, 10 mei 2013 10:39

Laatste fase LEADER programma 2007-2013

De Plaatselijke Groep LEADER heeft 17 april jl. de laatste adviezen uitgebracht over provinciale en gemeentelijke (co)financiering van projecten. De projecten Kersenmuseum van Fruitteeltbedrijf Vernooy en Leefbaar Langbroek, van Stichting Dorpshuis Langbroek zijn positief beoordeeld.

De subsidieaanvragen voor deze projecten zijn inmiddels ingediend bij provincie. Het Nederlangbroekse Klompenpad, initiatief van Stichting Dorpsplatform Langbroek, kreeg eind vorig jaar al een positief advies mee. Allemaal mooie projecten om het programma 2007-2013 tevreden mee af te ronden.

Terugblik

Leader heeft afgelopen jaren verenigingen, samenwerkingsverbanden en andere publieke en private partijen de kans geboden om risicovolle en bijzondere projecten van de grond te krijgen. Publiek en privaat geld en/of inzet konden vanuit deze regeling worden verdubbeld. In de Kromme Rijnstreek  zijn met steun van Leader de afgelopen jaren al tientallen projecten opgezet om op verschillende manieren de streekidentiteit te versterken.

Toekomst

Inmiddels is de Leaderwerkwijze de basis geworden van Streekplatform Kromme Rijn. Initiatieven van uit de samenleving worden die de Kromme Rijnstreek mooier en ondernemender maken kunnen rekenen op ondersteuning. Er is steeds minder geld, maar door slim samenwerken kunnen we ook mooie resultaten bereiken. 

Onze LEADER groep oriënteert zich nu op de mogelijkheden voor de toekomst. Of er nieuw europees geld beschikbaar komt vanaf 2014 voor LEADER in de Kromme Rijnstreek is nog onzeker. Leader is onderdeel van het nieuwe  europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wat nu in ontwikkeling is.

De groep kwam bij een in het gerestaureerde landhuis Wickenburgh bij Houten. Deze nieuwe trouw- en vergaderlocatie is één van de streekinitiatieven, die de groep al eerder heeft geholpen tot uitvoering. 

Lees meer http://streekhuiskrommerijn.nl/nieuws/201271.aspx?t=laatste%20fase%20leader%20programma%202007-2013