maandag, 20 mei 2013 07:12

Agenda raadsvergadering donderdag 23 mei a.s.

 

 

Donderdag 23 mei zal de gemeenteraad vanaf 20:00 uur een debat- en besluitvormende raad houden. Hierin zal onder meer gebebatteerd worden over het bestemmingsplan voor een bouwlocatie in Tull en 't Waal.

Met name de grootte van de spuitzone voor de aanliggende fruitgaarde is daar onderwerp van gesprek. Datzelfde is ook het geval voor de beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg. Verder debat over het planologisch mogelijk maken van het ombouwen van een kantoorpand aan de Randhoeve naar appartementen. Het debat zal afgesloten worden met de Jaarstukken 2012 (resultaatbepaling en -bestemming).

Agendapunten

01.0. Opening

02.0. Vaststellen agenda

03.0. Bestemmingsplan Bouwlocaties Tull en 't Waal

04.0. Vaststelling beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

05.0. Planologisch mogelijk maken van een appartementencomplex aan de Randhoeve 223

06.0. Jaarstukken 2012 - resultaatbepaling

07.0. Jaarstukken 2012 - resultaatbestemming

08.0. Heropening

09.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 23 april 2013

10.0. Bestemmingsplan Bouwlocaties Tull en 't Waal

11.0. Vaststelling beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

12.0. Planologisch mogelijk maken van een appartemencomplex aan de Randhoeve 223

13.0. Jaarstukken 2012 - resultaatbepaling

14.0. Jaarstukken 2012 - resultaatbestemming

15.0. Bestemmingsplan Waijensedijk 1

16.0. Bestemmingsplan Het Rondeel De Meerpaal

17.0. Planologisch mogelijk maken van een appartementencomplex aan de Randhoeve 223

18.0. Burgerjaarverslag 2012

19.0. Vaststellen doorlopende lijst van 23 mei 2013

20.0. Sluiting

De stukken voor bovenstaande agendapunten zijn via de E-agenda website van de gemeente terug te vinden: http://bis.houten.nl/e-agenda/bekijk-agenda/agenda/debat-en-besluitvormende-raad-donderdag-23-mei-2013/

 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/56281/