zondag, 19 mei 2013 10:00

Ondernemersavond gemeente succes

 

Op 16 mei werd er op het gemeentehuis van Houten een ondernemersavond gehouden. In een volle raadzaal werden leden van IKHOKK (Ondernemers Kleine Kernen Houten) en ZZP Houten en een paar raadsleden welkom geheten door VVD wethouder Economische zaken Herman Geerdes.

Het werd een interessante avond waar ruimte was voor netwerken en de ondernemers door middel van prikkelende stellingen inzicht kregen in dilemma's die de gemeente bezighouden.

Herman Geerdes opent de ondernemersavond

Christian Hermsen, voorzitter van IKH, kondigde de tweejaarlijkse ondernemersdag van 10 oktober 2013 vast aan. De ondernemersdag belooft een interessante te worden; in het gebouwe van VMBO Houtens wordt de verbinding gemaakt tussen de opleiding en ondernemers. De scholieren zullen hiervoor actief aan de dag deelnemen. Gastspreker op de ondernemersdag is topondernemer Annemarie van Gaal.

Vervolgens nam Joost Uytewaal van Economisch Platform Houten het woord over om toe te lichten wat het platform doet. De heer Uytewaal lichtte toe dat het platform meerdere keren per jaar overleg heeft met de gemeente. Zo wordt er bijvoorbeeld gepraat over deregulering, maar ook over gemeentelijke aanbestedingen. Waarom wordt er bijvoorbeeld in aanbestedigen niet een voorkeur uitgesproken voor Houtense bedrijven? Logisch en het wordt steeds vaker gedaan, maar het kan natuurlijk nog beter. 

Christian Hermsen van IKH kondigt de Ondernemersdag 2013 aan  Joost Uytewaal van het Economisch Platform Houten legt uit wat het EPH doet

Wethouder Geerdes gaf aan dat de gemeente dit jaar een nieuwe visie op de Houtense economie zal gaan ontwikkelen. Dit is hard nodig, niet alleen vanwege de economische crisis maar ook vanwege de veranderende trends in de maatschappij. De laatste economische visie werd zo'n twintig jaar geleden (!) geschreven, van internethandel was toen natuurlijk nog geen sprake. Aan de hand van prikkelende stellingen werd gekeken hoe de ondernemers ten opzichte van bepaalde onderwerpen staan. Zo werd er op het pick up point voor internethandel over het algemeen positief gescoord door de ondernemers. Bij een andere stelling werd duidelijk dat er meer horeca nodig is zodat klanten goed ontvangen kunnen worden, bijvoorbeeld voor een zakelijke lunch. Zeker voor ZZP-ers is dat laatste een belangrijk punt.

Houtense dilemma's worden voorgelegd aan de ondernemers...  ... waarna met groene of rode kaarten gekozen kon worden

Ook de leegstand van kantoren kwam ter sprake. In Houten staat 14,7% van de kantoren leeg. Dit aantal is als gevolg van de economische crisis welliswaar gestegen, maar nog steeds onder het landelijk gemiddelde (15%). In andere plaatsen in de regio gaat het veel slechter. Zo is de leegstand in Nieuwegein maar liefst 30%. Dit geeft maar eens aan dat de centrale locatie aan een aantal belangrijke wegen alleen onvoldoende is om het economisch goed te doen.

Andere Houtense feiten:

  • Houten voor de vijfde achtereenvolgende keer weer in de top 10 van toplocaties (bron: Elsevier / bureau Louter)
  • Houten is online shopstad van Nederland geweest, nu nummer 8
  • Het beste transportbedrijf van Nederland staat in Houten (TLN- prijswinnaar De Rooy Transport)
  • Het beste zakenhotel van Nederland staat in Houten (Hotel Houten - van der Valk, volgens Zoover)

De voorzitters van IKH, OKK en ZZP Houten sluiten af

De voorzitters van de ondernemersverenigingen OKK, IHK en ZZP Houten bedanken de gemeente voor de meer dan geslaagde ondernemersavond.