zaterdag, 18 mei 2013 15:00

Schriftelijke vragen VVD over slecht afgestelde verkeerslichten

 

VVD raadslid Paul Soesbergen diende samen met steunfractielid Marcel Dagniaux schriftelijke vragen in om aandacht te vragen voor de verkeerslichten op de Rondweg in Houten.

Op meerdere plekken op de Rondweg zijn de verkeerslichten niet of slecht afgesteld waardoor het regelmatig voorkomt dat je als automobilist onnodig stilstaat voor een rood licht. Als voorbeelden kunnen genoemd worden de verkeerslichten bij de Dorpsstraat, Praxis, Binnenweg/Kruisboog, en de afslag richting Schalkwijk. Dit fenomeen brengt onwenselijke effecten met zich mee op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid. De verkeerslichten kunnen in deze gevallen vaak beter "stoplicht" genoemd worden.

Verkeerslichten of Stoplichten?

Ten aanzien van verkeersveiligheid wordt geregeld geconstateerd dat er ergernis is bij automobilisten over onnodig stilstaan voor rood licht. Dit lokt uit dat automobilisten verkeerslichten negeren met alle gevaarlijke gevolgen van dien. De VVD keurt dit natuurlijk af, maar heeft wel oog voor de oorzaak ervan. Op het moment dat mensen wel keurig voor de verkeerslichten wachten vermindert dit de doorstroming en zorgt het onder meer voor onnodig brandstofverbruik en de daarmee samenhangende luchtvervuiling.

De VVD wil graag dat het college maatregelen neemt om bovenstaande ongewenste effecten tegen te gaan. Gedacht kan worden aan het creëren van een "groene golf", het aanleggen van rotondes (al brengt dat naturlijk wel weer hoge kosten met zich mee), vrij rechtsaf afslaan (bijvoorbeeld goed toepasbaar bij de afslag op de Rondweg richting Schalkwijk komende vanaf de A27), betere afstemming op verkeersdrukte en/of het uitschakelen van (bepaalde) verkeerslichten op rustige momenten. Dit laatste bespaart ook nog eens energie.

De volgende vragen werden aan het college van B & W gesteld;

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de verkeerslichten op de Rondweg slecht zijn afgesteld, waardoor het eerder stoplichten zijn dan verkeerslichten?

2. Realiseert het college zich welke onwenselijke gevolgen dit heeft?

3. Is het college op de hoogte van het onderzoek dat de gemeente Utrecht hier recentelijk naar heeft gedaan met als conclusie: "slimmer afstellen van verkeerslichten helpt dus echt!"

4. Welke actie gaat het college ondernemen?