vrijdag, 17 mei 2013 04:27

Veel ideeën op initiatievenmarkt Eiland van Schalkwijk

 

Woensdag 15 mei vond in de evenemententent in Schalkwijk een initiatievenmarkt plaats voor het Eiland van Schalkwijk. In de structuurvisie worden bewones en ondernemers nadrukkelijk uitgenodigd om met initiatieven te komen die bijdragen aan een mooi en duurzaam Eiland, zo valt ook op de website van de gemeente Houten te lezen.

Initiatiefnemer Laurens De Kruijf trapte de avond af door een betoog te houden voor zijn plannen om een ontmoetingsplek te starten op het eiland. De heer de Kruijf zou hier graag een pannenkoekenhuis en streekwinkel bij realiseren dat kan dienen als strartpunt voor recreanten op het eiland.

Ook andere initiatiefnemers namen het woord om hun visie op het eiland toe te lichten. Zo sprak Arjan Vernooij over zijn ideeën over duurzame landbouw en vertelde Ad van Wijk dat hij de stuw van Hagestein graag wil gebruiken om duurzame energie op te wekken. Dit is in het verleden ook al hiervoor ingezet, maar helaas ligt de stuw er sinds acht jaar energieloos bij. De heer van Wijk nodigde de aanwezigen uit om gezamenlijk een coöperatie te starten zodat de oudste waterkrachtcentrale van Nederland weer opgestart kan worden om energie te leveren voor het eiland en Houten.

Initiatievenmark - de heer de Kruijf trapt af  Initiatievenmark - Herman Geerdes en Martie Meijer lichten toe wat de bedoeling is

Wethouder Herman Geerdes was duidelijk over het doel van de avond: geïnspireerd worden over alle mooie ideeën die er over het eiland leven en onderzoeken wat er samen met anderen gedaan kan worden. Op het eiland van Schalkwijk wordt door de gemeente gewerkt met uitnodigingsplanologie. Hierbij wordt er vanuit de kwaliteit van het gebied gekeken wat er mogelijk is en heeft de gemeente een faciliterende rol. Dit is een proces van vallen en opstaan; er zal het nodige geleerd moeten worden, maar het bied ook veel kansen voor initiatiefnemers. De overheid moet zichzelf hierbij opnieuw uitvinden, initiatieven niet aan de hand van een lijstje afstrepen maar kijken of en hoe het past in de structuurvisie. Als het een goed idee is dat past binnen de structuurvisie, dan kan verder gegaan worden. Er zijn dan natuurlijk nog wel vergunningen nodig. Dit is vaak frustrerend; een ondernemer wil dan eigenlijk direct aan de gang. Wethouder Geerdes herkende zich overigens ook in die frustratie.

Projectmanager Martie Meijer gaf aan dat het van belang is verbindingen te zoeken: koppel initiatieven en zorg voor evenwicht. Er zijn op voorhand geen regels ten aanzien van bijvoorbeeld het aantal pannenkoekenhuizen, maar als er een tiende aanvraag voor komt, zal de gemeente wel bespreken of dit wel zo slim is. De rol van de gemeente is om mensen te verbinden door verschillende belanghebbenden aan elkaar te koppelen. De rol van de gemeente is nadrukkelijk niet om alles voor initiatiefnemers te regelen.

De aanwezigen gingen vervolgens in vier groepen uiteen om over hun ideeën te praten: Recreatie, Duurzame Landbouw, Streekproducten en Duurzame energie. Al snel werd duidelijk dat er samen veel mogelijkheden zijn, maar . 

Initiatievenmark - werkgroep Recreatie

Boven: werkgroep Recreatie. Onder links: werkgroep Duurzame Landbouw, rechts: Streekproducten.

Initiatievenmark - werkgroep Duurzame Landbouw   Initiatievenmark - werkgroep Streekproducten

Onder: na de waardevolle discussies werd er per werkgroep terugkoppeling gegeven.

Initiatievenmark - terugkoppeling per werkgroep