zondag, 26 mei 2013 21:07

Door hard werken geen tekort over 2012

We hebben het de afgelopen weken in het Groentje kunnen lezen: nadat alle gemeentelijke uitgaven en inkomsten over 2012 met elkaar verrekend zijn, heeft Houten nog geld in kas.

Waar een paar maanden geleden nog tekorten dreigden, zijn de ‘rode’ cijfers gelukkig weer zwart geworden. Dat is ons niet aan komen waaien. Er is hard voor gewerkt om de cijfers weer in het ‘zwart’ te krijgen. Dat is vooral een verdienste van de stad Houten: veel maatschappelijke instellingen zoals Van Houten & Co, scholen, WMO-raad, cliëntenraden, sportverenigingen, winkeliersverenigingen en bedrijven hebben er voor gezorgd dat we resultaten kunnen boeken waardoor Houten in de ‘goede rijtjes’ staat:

  • in de landelijke top tien als economisch krachtige stad;
  • een voorbeeldrol in de regio wat de sociale agenda betreft;
  • een 7,8 als rapportcijfer van de inwoners voor de woonomgeving;
  • bijna 90% van de jongeren in Houten is tevreden;
  • we scoren een 8e plaats in de regio met de laagste lokale lastendruk

Dát zijn de maatschappelijk effecten waar we het voor doen.

Want, hoe prettig het ook is om financieel in de plus te staan, we moeten niet vergeten dat dit het resultaat is van bezuinigingen. En er is op zichzelf niets ‘feestelijks’ aan dat er bijvoorbeeld minder banen zijn bij de gemeente.

Natuurlijk zijn we blij dat Houten nog geld in kas heeft. Temeer omdat de decentralisaties van het Rijk op dit moment nogal mistig zijn: wat zullen de  financiële gevolgen zijn en welke bewegingsruimte krijgen we hiervoor als gemeente. Wat we wél zeker weten is dat de effecten het sociale hart van Houten zullen raken.

Echt blij zijn we door de manier waarop de noodzakelijke bezuinigingen zijn  uitgevoerd. In het bijzonder kunnen we de sociale agenda noemen waarvoor onze wethouder zich hard gemaakt heeft. De grootste financiële ingrepen hebben hier plaatsgevonden,  maar zonder de kaasschaafmethode. Met veel meer inspanning, maar ook met heel veel meer effect, zijn de zaken op een ándere manier aangepakt: door écht vraaggestuurd werken met de behoefte van de cliënt voorop.

Het is belangrijk dat we dat in Houten blijkbaar al in de vingers hebben, omdat we weten dat het ‘sturen met geld’ (subsidies, voorzieningen, fondsen) echt tot het verleden gaat behoren. Het gaat erom dat je veel meer moet inzetten op het slim sturen op gezamenlijke belangen en de steun daarbij van de netwerken in je stad, netwerken van professionals, instellingen en vrijwilligers.

Deze nieuwe manier van werken is - meer dan we ons nu wellicht realiseren - een revolutie in denken en doen. Alleen hebben inwoners daar tot op heden nog niet veel van gemerkt: Houtenaren hebben nog niet heel veel  ‘pijn’ gevoeld van de bezuinigingen. Dat is op zichzelf heel mooi, maar daardoor zou je in de verleiding kunnen komen te denken dat we bij nieuwe bezuinigingsronden het ‘kunstje nog wel een keer kunnen uitvoeren’. 

Dat is helaas absoluut niet meer aan de orde. De gemeente zal steeds meer de rol krijgen dat ze stimuleert en regisseert, maar niet meer vanzelfsprekend uitvoert en betaalt. Dat betekent overigens niet dat we als stad (en als PvdA!) geen ambities meer hebben, we moeten er alleen voor zorgen dat die ambities op een andere manier gerealiseerd worden.

Dat betekent ook dat we veel scherper ‘kleur’ moeten bekennen. We zullen scherp in het oog houden dat de gemeente blijft zorgen voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: die mensen moeten blijven ervaren hoe we in een stad als Houten willen samenleven. We moeten beseffen dat niet een positief financieel resultaat de reden is voor een feest, maar dat we als stad onze zaken op orde hebben, dat we veel verwachten van de zelfredzaamheid van burgers en óók nog de zorg kunnen blijven geven aan iedereen die deze nodig heeft.

Read more http://www.pvdahouten.nl/nieuwsreader/items/door-hard-werken-geen-tekort-over-2012.html