zaterdag, 25 mei 2013 11:26

Twee vliegen in een klap: Bouw voor woningbehoefte van jongeren en aanpak leegstand van kantoorpanden

Er is een bouwplan aan de gemeente voorgelegd dat ertoe leidt dat het desbetreffende bestemmingsplan moet worden aangepast. In het plan gaat het om het transformeren van kantoorruimte in appartementen aan de Randhoeve 223.

Het plan past niet in het vigerende bestemmingsplan, maar sluit wel aan op het economisch en ruimtelijk beleid.

In de raadsvergadering van 23 mei heeft D66 dit initiatief van harte ondersteund. Hiermee sla je twee vliegen in een klap: het aanpakken van de leegstand van kantoorpanden en het bouwen voor jongeren met een woningbehoefte. D66 kan deze transformatie van een (grotendeels) leegstaand kantoorpand in een appartementencomplex alleen maar toejuichen. Bovendien past dit goed bij de wens van D66 om ook voor andere doelgroepen dan gezinnen te bouwen. Juist in Houten is hier in toenemende mate behoefte aan. Daarom is D66 dan ook blij met dit initiatief voor deze Starterswoningen.

Tevens ligt dit toekomstige appartementencomplex op een locatie waarvan het voor de leefbaarheid in de omgeving belangrijk is dat er geen leegstand optreedt. D66 stemt van harte in met dit voorstel en wenst de initiatiefnemer succes met deze transformatie.

Lees meer http://d66houten.nl/news/item/twee_vliegen_in_een_klap_bouw_voor_woningbehoefte_van_jongeren_en_aanpak_leegstand_van_kantoorpanden/145