donderdag, 20 juni 2013 10:44

Tijdelijke verplaatsing weekmarkt naar het Achterom

In de maand juli vindt op het plein Het Rond het evenement Stadsstrand plaats. Op het Stadsstrand worden allerlei activiteiten georganiseerd en wordt er een terras ingericht. Hierdoor wordt de weekmarkt op de donderdagen in de maand juli verplaatst naar het Achterom, tussen de Spoorhaag en het (brom-)fietspad Schonenburgseind.

Door de verplaatsing van de weekmarkt worden op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli 2013 de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

  • Afsluiten voor al het verkeer van het Achterom, tussen de Spoorhaag en het (brom-)fietspad Schonenburgseind elke woensdagmiddag vanaf 16.00 uur tot donderdag uiterlijk 17.00 uur.
  • Elke woensdagmiddag vanaf 16.00 uur plaatsen van verkeersborden en tekstborden met ‘parkeren verboden op wo 16.00 tot do 17.00 uur’. Als woensdagavond na 21.00 uur nog motorvoertuigen staan in het op de plattegrond geel en rood gearceerde gebied dan worden deze weggesleept op grond van de Wegsleepregeling gemeente Houten 2005. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar van het motorvoertuig. Bewoners met een ontheffing blauwe zone voor het eerste motorvoertuig mogen hun motorvoertuig tijdens de weekmarkt elders in de blauwe zone parkeren. Hier wordt tijdens de weekmarkt niet op gehandhaafd.
  • De laad- en loshaven achter de Hema is eveneens op woensdagmiddagen vanaf 16.00 uur tot donderdag uiterlijk 17.00 uur niet bereikbaar.
  • De parkeerplaatsen aan het Achterom zijn tijdens de weekmarkt via de Kruitmolen bereikbaar.

Op onderstaande plattegrond  is de tijdelijke verkeerssituatie verduidelijkt.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met de afdeling Openbare Werken, mevrouw P.J.D. van Ingen of bij haar afwezigheid met de marktmeester E. Jansen. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 – 639 26 11.