woensdag, 26 juni 2013 13:03

Het onderhoud van de openbare ruimte

Een klankbordgroep van 10 Houtense inwoners houdt samen met de gemeente de effecten van de bezuinigingen in de openbare ruimte in de gaten. De klankbordgroep en de gemeente roepen bewoners op om rond hun woning zelf af en toe wat onderhoudswerk in de openbare ruimte uit te voeren.

Onderhoudsniveaus vastgelegd in een beleidskader

In het kader van de ombuigingen heeft de gemeenteraad besloten minder geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de openbare ruimte.  Daardoor moesten de onderhoudsniveaus soms wat omlaag. De verschillende niveaus van onderhoud zijn vastgelegd in een zogeheten ’beeldkwaliteitskader’. U als bewoner kunt met behulp van het beeldkwaliteitskader precies zien welk onderhoudsniveau u in uw eigen woonomgeving kunt verwachten. Kijk voor meer informatie over het beeldkwaliteitskader op www.houten.nl/onderhoudsniveaus.

Helpt u  mee?

Enkele leden van de klankbordgroep openbare ruimte voeren zelf regelmatig klusjes uit in de directe woonomgeving, zoals extra grasmaaien. Mogelijk zijn er meer bewoners die af en toe wat onderhoudswerk in het openbare groen rond hun huis willen doen. Op die manier kunnen nadelige effecten van de bezuinigingen worden tegengegaan.
De klankbordgroep en de gemeente vragen u om ook mee te doen! Concreet kunt u de volgende zaken doen:

  • Gras maaien, bijvoorbeeld rond bomen, paaltjes en hagen en op  grasstroken nabij uw woning. Bij het maaien rond bomen is het belangrijk om de kwetsbare boombast niet te beschadigen.
  • Onkruid verwijderen in plantsoenen en op het trottoir. Hierbij s.v.p. geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.
  • Zwerfafval opruimen.
  • Bladeren verwijderen.
  • Reinigen van straatmeubilair (zoals bankjes en verwijsborden) en speeltoestellen.

Als u samen met uw buren bijvoorbeeld een (deel van een) plantsoen wilt onderhouden kunt u hierover meer informatie vinden op www.houten.nl/groenadoptie. Met vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Houten via (030) 63 92 611 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1741/