woensdag, 07 november 2012 15:26

Kerk in beeld (4) - De geschiedenis van de kerk in Houten 1

Geschreven door Charles Verwimp

Joop van Herwijnen, Houtenaar en vrijetijdsarcheoloog, neemt ons mee in de geschiedenis van de kerken in Houten. Hij vertelt zijn verhaal op de oude terp in het Oude Dorp. Het midden van het oude centrum van Houten ligt hoger dan de rest van Houten.

Je merkt het als je naar het Oude Dorp fietst dat het iets omhoog gaat.  Op deze terp staat al sinds de 9e eeuw  een kerkgebouw. Dit gebouw was een schenking van de heer Herlulf aan het bisdom van Utrecht. Oorspronkelijk was dit een katholieke kerk, maar sinds de reformatie is dit een protestantse kerk. De Pleinkerk. Al sinds ongeveer het jaar 800 kwamen gelovigen bij elkaar op deze historische plek in Houten.
De kerktoren werd vroeger gebruikt als uitkijkpost en had ook een signaalfunctie. Rond de kerk stonden boerderijen en herbergen. Tijdens de restauratie van de Pleinkerk in 1994 zijn veel resten uit de Romeinse tijd gevonden. Ook werd duidelijk dat de kerk vroeger een stuk breder was. Naast de kerk stond een kapel. De kapel is in 1674 verwoest door een grote storm "de verschrikkelijke tempest". Door deze storm zijn in het Kromme Rijngebied veel kerktorens omgewaaid en is het middenschip van de Dom in Utrecht er tussenuit gewaaid.

 

volgende week in deel 5 de Eskol kerk van de Gereformeerde Gemeente Houten

Lees meer: http://www.omroephouten.nl/Houten/kerk-in-beeld-4-de-geschiedenis-van-de-kerk-in-houten-1.html