woensdag, 03 juli 2013 07:03

Bestrijding waterplanten Rondeel en oostelijke woonwijken

De vijvers en sloten op het bedrijventerrein Rondeel hebben veel last van de exotische waterplant 'ongelijkbladig vederkruid'. Deze plant groeit enorm snel, is slecht voor de biodiversiteit in het water en kan de aan- en afvoer van water ernstig belemmeren.

Bedrijven en de visvereniging hebben bij de gemeente en het waterschap aangedrongen op de bestrijding van de woekerplant.

Uitvoering van het werk

Medio juli gaat een aannemer aan de slag met het verwijderen van de waterplanten op bedrijventerrein Rondeel. De werkzaamheden daar duren naar verwachting ongeveer acht weken. In totaal trekken de gemeente en het waterschap vijf jaar uit voor het weghalen van alle exotische waterplanten in de sloten en vijvers van het Rondeel en van de oostelijke woonwijken in Houten. De overlast van de werkzaamheden voor omliggende bedrijven en bewoners is zeer gering; de werkzaamheden vinden plaats vanaf een boot in het water. De planten zullen op de kant worden gezet om te ontwateren. Het restmateriaal wordt vervolgens afgevoerd.

Gooi geen exotische waterplanten in sloot

Het ongelijkbladig vederkruid is geen inheemse waterplant, hij komt hier niet van nature in het oppervlaktewater voor. Het plantje is te koop bij tuincentra en is door inwoners (vaak onbewust van de gevaren hiervan) uitgezet in sloten. Om ervoor te zorgen dat de bestrijding niet voor niets is, vragen wij alle vijverbezitters om het overschot aan exotische waterplanten zoals het ongelijkbladig vederkruid, niet in sloten te gooien, maar in de groene container.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis van de Waardt van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tel. (030) 634 58 20 of Henry Blitterswijk van de gemeente Houten, tel. (030) 63 92 611. Zie ook www.destichtserijnlanden.nl