donderdag, 11 juli 2013 04:25

VVD Houten onaangenaam verrast over negatief besluit aansluiting A12 Oost

VVD Houten vernam gisteren via een artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad en via een persbericht op de website van de Provincie Utrecht dat de aansluiting op de A12 in oostelijke richting vanuit Houten er niet komt.

"De partners hebben nu besloten geen nieuwe weg die Houten richting het Oosten aansluit op de A12 aan te leggen en ook geen rondweg om Odijk." De drie partners geven aan dat de huidige wegen in dit gebied "aangepakt" zullen worden om de doorstroming en veiligheid voor gebruikers te verbeteren. Ook wordt gesteld dat "uit onderzoek en kosten-batenanalyse de wegen een te grote impact op de omgeving hebben terwijl deze in verhouding voor te weinig verbetering zorgen"

VVD Houten is altijd grote voorstander geweest van de aansluiting vanuit onze gemeente op de A12 om de doorstroming van en naar Houten te verbeteren. Na jaren strijd is eerder besloten om de aansluiting op de A12 richting het westen te gaan bouwen. Dat er nu besloten lijkt tot een halve oplossing verrast de fractie onaangenaam. 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergrond rond het bericht in de krant en het persbericht, stelde de VVD een aantal schriftelijke vragen aan het college van Houten.

1. Is het juist dat het persbericht op de website van de provincie Utrecht staat (zie bijlage) ook uit naam van de gemeente Houten is opgesteld?

Als het antwoord op vraag 1 positief is, heeft de VVD de volgende vragen:
2. Wanneer is dit besloten door het college van Houten?
3. Waarom is de gemeenteraad van Houten hiervan nog niet op de hoogte gesteld door het college?
4. Op basis van welke kwantitatieve aspecten is dit besluit genomen? De VVD zou graag de kosten-batenanalyse in meer detail zien zodat duidelijk wordt wat de overwegingen zijn geweest voor dit besluit.
5. Wat is het verschil in kosten van aansluiting op de A12 oost en de nu voorgestelde oplossingsrichting?
6. Wat is het verschil in planning tussen de aansluiting op de A12 oost en de nu voorgestelde oplossingsrichting?
7. Welke negatieve gevolgen heeft dit voor de ontsluiting van Houten naar de A12 richting het oosten?

Als het antwoord op vraag 1 negatief is, heeft de VVD de volgende vragen:
8. Is het college bereid zich in te spannen om de aansluiting in Oostelijke richting op de A12 alsnog gerealiseerd te krijgen?
9. Zo ja, welke acties en wanneer zal het college deze dan ondernemen?

VVD Houten vindt de bereikbaarheid van Houten van groot belang en wil de aansluiting op de A12 in oostelijke richting graag alsnog gerealiseerd zien.

 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/57727/