woensdag, 10 juli 2013 16:06

Antwoord op schriftelijke vragen over verkeerslichten

Inmiddels is er een antwoord ontvangen op de schriftelijke vragen die VVD raadslid Paul Soesbergen stelde aan het college van B & W. Het college begint de beantwoording met te stellen dat de verkeersregelinstallaties naar haar oordeel niet slecht afgesteld zijn.

Dit wordt gebaseerd op acties welke 1 tot 1,5 jaar geleden hebben plaatsgevonden en monitoring naar aanleiding van klachten. De knelpunten die door de VVD waren doorgegeven worden na de zomervakantie geobserveerd. Onderaan deze pagina vindt u de brief integraal weergegeven.

 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/57717/