donderdag, 11 juli 2013 09:21

Wijziging vent- en standplaatsenbeleid

Op 14 mei 2013 heeft het college de uitvoering van de Beleidsregels voor reclame aangepast. In de beleidsregels is ook een wijziging in het vent- en standplaatsenbeleid opgenomen.

Alleen melding bij flyeren

Het college heeft besloten dat het flyeren met kortingsbonnen en gratis producten niet meer ventvergunningplichtig is. Dat betekent dat organisaties/particulieren die dit willen doen alleen nog maar een melding hoeven te doen. Het uitdelen van voordeel- en kortingsbonnen, gratis producten en gratis monsters van producten viel onder het begrip venten en was daarmee ventvergunningplichtig. Er is geconstateerd dat deze definitie van venten een onwenselijke situatie opleverde, omdat het onnodig bezwarend is voor ondernemers, terwijl de burger er geen nadeel van ondervindt.

Echter wanneer er een poging gedaan wordt om mensen (ook) iets te verkopen op straat (bv. een energiecontract), dan blijft hiervoor een vergunning benodigd. Dit heeft geleid tot een wijziging van de interpretatie van het begrip ‘het te koop aanbieden van goederen’ zoals uitgelegd wordt in bijlage 3 van het vent- en standplaatsenbeleid.

Toestemming organisator

Verder is er in het reclamebeleid opgenomen dat organisaties/particulieren die op de weekmarkt of op een evenement willen flyeren toestemming nodig hebben van respectievelijk de marktmeester of de organisator van het evenement. Bij aanvragen voor flyeren tijdens een evenement moet deze toestemming overgelegd worden. Bekijk de gewijzigde bijlage 3 van het vent- en standplaatsenbeleid (pdf - 172kB).