woensdag, 24 juli 2013 08:06

Faciliteren horeca in Houten overal waar mogelijk

Dinsdag, 23 juli 2013 Op 16 juli heeft het college de aftrap gegeven voor nieuw horecabeleid, waarmee initiatieven voor horeca in Houten kunnen worden gefaciliteerd. Een initiatief kan op elke locatie in Houten als dat bijdraagt aan Houten, de buurt, eerlijk ondernemerschap en als het past binnen de geldende wet- en regelgeving.

Er is behoefte aan verruiming van de vestigingsmogelijkheden van horeca in Houten. De vestigingsmogelijkheden zijn in de centra relatief beperkt gebleken. Verder heeft de raad in een motie (20 juni 2013) opgeroepen horeca-initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Die initiatieven zijn ook concreet op diverse locaties in Houten. Daarom is nieuw horecabeleid opgesteld voor het beoordelen van nieuwe horeca-initiatieven in Houten. Dit beleid maakt het mogelijk om elk initiatief in Houten op locatieniveau af te wegen. Uitbreiding van horeca wordt mogelijk binnen en buiten de centra van Houten als de locatie en het gewenste initiatief met elkaar verenigbaar zijn. Het nieuwe locatiebeleid horeca ligt als ontwerpbeleid voor een periode van acht weken ter inzage, tot en met 18 september 2013. Na de inzageperiode worden reacties verwerkt en beantwoord. Daarna besluit het college opnieuw en wordt het locatiebeleid horeca definitief vastgesteld. Het beleid loopt vooruit op de economische visie, die met het college na de verkiezingen wordt opgesteld. Tot die tijd functioneert het nieuwe locatiebeleid voor horeca als pilot. De pilot wordt na een jaar geƫvalueerd en indien nodig wordt het beleid bijgesteld bij het formuleren van een nieuwe economische visie.

Meer informatie:

Download hier de nieuwe beleidsnota (PDF, 142 kB).