dinsdag, 13 augustus 2013 20:01

Vestiging CASA kliniek in Houten

Op 20 juni 2013 heeft de Stichting Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus Rotterdam (CASA) een vergunningsaanvraag ingediend voor een kliniek voor dagbehandeling op de Papiermolen 2. CASA is actief op gebied van abortus maar biedt daarnaast onder meer hulp op het gebied van geboorteregeling en seksuele gezondheidszorg aan jongeren, vrouwen en mannen.

Na bestudering van de aanvraag bleek dat het verzoek van CASA vergunningsvrij is omdat het past binnen het geldende bestemmingsplan.  In het bestemmingsplan ‘Molenzoom’ staat beschreven dat kantoren, artsenpraktijken en klinieken zich op die plek mogen vestigen. Daarom is er geen vergunning nodig. De gemeente mag een aanvraag dan alleen toetsen aan de bestaande wet- en regelgeving, en daaraan wordt voldaan. CASA mag zich dus vestigen aan de Papiermolen. De komst van de CASA kliniek roept veel gevoelens op bij allerlei groeperingen in onze samenleving. Het college heeft daar begrip voor en respecteert dat ook. Het college vindt het belangrijk dat we met respect omgaan met ieders uitgangspunten en belangen. Daarom heeft college al in juli gesproken met de fractievoorzitters van de SGP, ChristenUnie en CDA en zal eind augustus nog praten met de kerken. Daarnaast heeft het college  CASA gevraagd om in gesprek te gaan met de omgeving, met name de naastgelegen Eskolkerk, om elkaar te informeren met respect voor ieders uitgangpunten en belangen. CASA heeft het voornemen hiertoe uitgesproken.