donderdag, 19 september 2013 18:08

Inwoners beter voorbereid door risicocommunicatie

De gemeente Houten communiceert dit najaar met alle inwoners over de lokale veiligheidsrisico’s. Zij sluit hiermee aan bij de landelijke campagne ‘Denk Vooruit’. Door over veiligheidsrisico’s te communiceren in een situatie waar nog geen sprake is van een calamiteit, krijgen de inwoners een realistisch beeld van de lokale risico’s.

Daarnaast is het bedoeld om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, zodat men weet wat te doen tijdens een crisis. Het initiatief van de gemeente sluit aan bij een onderzoek dat eind 2007 onder de inwoners van Houten is gehouden over risicobeleving en informatievoorziening. Daaruit bleek dat 52% van de ondervraagden de lokale risicobronnen niet kent en ruim 90% deze wel wil kennen. Daarnaast wil 65% van de inwoners weten wat de gemeente doet bij een ramp en 67% wil weten wat zij zelf kunnen doen. <h2>Verhoogd risico</h2> De gemeente gaat in ieder geval communiceren over lokale risico’s zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water, overstromingen en bedrijven met een verhoogd risico (bijvoorbeeld LPG tankstations). Daarnaast over algemene ramptypen die ook in Houten kunnen voorkomen zoals de uitval van gas, water of elektriciteit, extreme weersomstandigheden en ziekten. De gemeente Houten is goed voorbereid op mogelijke rampen. De crisisbeheersingsplannen worden jaarlijks geactualiseerd en er zijn regelmatig oefeningen voor gemeentepersoneel, soms in samenwerking met de hulpdiensten. In 2008 was er een grootschalige oefening samen met Rijkswaterstaat, politie, brandweer en ambulancepersoneel op het Amsterdam-Rijnkanaal. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in preventie en voorlichting bij bedrijven, scholen en verzorgingshuizen. Regelmatig worden hier ontruimingsoefeningen gehouden.