maandag, 21 oktober 2013 17:00

Nieuw locatiebeleid Horeca

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad middels een collegebrief op de hoogte gebracht van het definitief vastgestellen van het nieuwe horecabeleid. Dit naar aanleiding van een motie van onder meer de VVD om haast te maken met het nieuwe horecabeleid.

In de motie werd het college opgeroepen "spoed te maken met het vaststellen van het nieuw te formuleren horecabeleid waarbinnen de gemeente een stimulerende en faciliterende rol zal vervullen zodat ondernemingen zoals Makeblijde hun exploitatiemogelijkheden kunnen verruimen." Daarbij is het wel van belang dat tegelijk geanticipeerd wordt op het nog te formuleren horecabeleid en op korte termijn lopende en nieuwe aanvragen van ondernemingen welwillend tegemoet te komen.

Dit is nu gedaan zo is in de collegebrief te lezen. Het nieuwe beleid maakt het mogelijk om ieder initiatief op locatieniveau af te wegen. Uitbreiding van horeca wordt mogelijk binnen en buiten de centra van Houten als de locatie en het initiatief 'met elkaar verenigbaar zijn'.

Wat VVD Houten betreft een prima ontwikkeling die past binnen de dereguleringsagenda: ondernemingen krijgen meer mogelijkheid te ondernemen.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/59711/