dinsdag, 05 november 2013 19:00

Protesten tegen 'racebaan' N410

Afgelopen zaterdag stond er een prima artikel in het AD/UN over de zorgen die omwonenden van de N410 hebben. Deze zorgen zijn het gevolg van het halve werk dat de provincie momenteel uitvoert: de aansluiting op van Houten op de A12. VVD Houten heeft zich altijd hard gemaakt voor deze aansluiting op de A12.

Helaas heeft de provincie echter besloten om de aansluiting alleen richting het westen te realiseren. Door het niet aansluiten op de weg richting het oosten zal er extra druk op de N410 komen. 

VVD Houten is het helemaal eens met de omwonenden van de N410 en heeft haar zorg eerder ook al overgebracht aan de provincie. Helaas heeft dit nog niet geleid tot aanpassen van het plan. Tijdens het protest afgelopen zaterdag is een initatief ontstaan om met de gezamenlijke gemeenteraden van Bunnik en Houten bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie (vreemd aan de orde van de dag) in te dienen met als doel Provinciale Staten op andere gedachten te brengen. Een initiatief dat VVD Houten van harte ondersteunt!   

UN-racebaan

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/60225/