woensdag, 13 november 2013 18:58

Verkenningsavond Ondernemers bij Houten 2025

Afgelopen maandag werd er in De Heemlanden een verkenningsavond georganiseerd in het kader van Houten 2025. De avond was bedoeld om van Houtense ondernemers te horen hoe zij naar Houten in het jaar 2025 kijken. Welke trends voorzien zij? Waarmee kan Houten zich onderscheiden? Waar moet Houten zich naartoe ontwikkelen en wat is daar voor nodig?

Allemaal zeer relevante vragen die voor goede discussies zorgden onder de aanwezige ondernemers. Het was goed om te zien dat er veel verschillende ondernemers waren zodat het een echte verkenning werd. Grenzen werden gezocht, maar omdat er geen besluiten hoefden te worden genomen werden grenzen niet gevonden. Voor deze verkennende fase is dat ook nog niet nodig. De input van deze avond wordt meegenomen om te komen tot een visie op Houten in 2025. Op onderstaande foto's enkele sfeerbeelden van deze geslaagde avond.

Natuurlijk wordt er niet alleen met ondernemers gepraat: er volgen nog avonden met maatschappelijke instellingen, met regiopartners en natuurlijk met inwoners. Op de vraag van het aanwezige VVD raadslid Eef Stiekema of er bij de inwoners nog aan specifieke doelgroepen zoals jongeren of ouderen wordt gedacht werd aangegeven dat in ieder geval nog met leerlingen van De Heemlanden gesproken zal worden over hun ideeën over Houten 2025.

Agenda:
14 november: maatschappelijke instellingen
18 november: regiopartners 
25 november: inwoners

Op de gemeentelijke website www.houten2025.nl kunt u alles over de verkenningsavonden terugvinden. U kunt zich nog steeds inschrijven!

Verkenningsavond Houten 2025 voor ondernemers

Verkenningsavond Houten 2025 voor ondernemers

Verkenningsavond Houten 2025 voor ondernemers

 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/60624/