dinsdag, 03 december 2013 09:32

Aanleg tijdelijke autoverbinding Sneeuwwater/Weteringhout

In december start het bouwrijp maken van het terrein rondom de Ambachtsweg. Hier zullen de komende jaren ongeveer 90 woningen worden gebouwd. Het bouwverkeer gaat intensief gebruik maken van de Ambachtsweg en deze weg zal regelmatig opgebroken moeten worden.
Om te voorkomen dat de bewoners van Het Weteringhout langdurig door het bouwterrein moeten rijden om de Rondweg te bereiken, zal er een tijdelijke autoverbinding worden aangelegd tussen Weteringhout en Sneeuwwater, naast de Vijfwal. Hierdoor is de Rondweg schoon en zonder oponthoud via het Sneeuwwater en het Kristalwater te bereiken. De Ambachtsweg wordt wel afgesloten voor fietsers en voetgangers. De tijdelijke doorsteek wordt in december aangelegd en zal ongeveer een jaar blijven liggen. Tijdens de aanleg van de verbindingsweg worden de fietsers omgeleid via het pad tussen Weteringhout 15 en 17. De omleiding is aangegeven met borden. Met vragen kunt u contact opnemen met de heer De Moed van de afdeling Projectontwikkeling via (030) 63 92 611. Bekijk de kaart (pdf - 1,5MB)