donderdag, 05 december 2013 19:59

Gebiedsovereenkomst

Overheden, grondeigenaren en de familie Uijttewaal hebben op 2 december 2013 een gebiedsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van polder Blokhoven op het Eiland van Schalkwijk. Hiermee geven de betrokken partijen aan dat zij samen gaan werken aan de realisatie van een omvangrijk initiatief, dat is gericht op het verbreden en verduurzamen van een veehouderijbedrijf. 

Ook de maatschappelijke opgaven die de overheden hebben, zoals recreatieve en educatieve activiteiten en de wateropgave, krijgen hierin een plek.

Veelbelovend plan

Het initiatief in de polder Blokhoven past in de koers, die is vastgelegd in de structuurvisie van het Eiland van Schalkwijk. Landbouw en recreatie zijn de nieuwe economische dragers, eventueel aangevuld met duurzame energievoorzieningen. Sinds twee jaar nodigen de gemeente Houten, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondernemers en bewoners uit om met duurzame initiatieven te komen.

Het veelomvattende initiatief van de familie Uijttewaal is daar een mooi uitvloeisel van. Het plan bestaat onder andere uit het bouwen van twee duurzame stallen, met oog voor het landschap. Ook het herstel en de openstelling van het Lunet aan de Snel, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is een belangrijk onderdeel. Daarnaast komen er wandel- en fietspaden en kanoroutes van het Lunet, langs het nieuwe bedrijf, naar Schalkwijk. Toekomstige bezoekers gaan in polder Blokhoven de landbouw, voedselproductie en het thema water van dichtbij ervaren.