donderdag, 05 december 2013 19:43

Ruimte voor initatief op De Slinger

Er komt meer reuring op De Slinger. Het college van B en W wil hier ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Daarom ondersteunt de gemeente het plan van Coöperatie de ‘Houtense Helden’. Zij gaan activiteiten stimuleren en tijdelijke initiatieven onderbrengen in en rondom het oude politiebureau. Daarnaast wordt in 2014 de woningbouwontwikkeling bij de voormalige Regenboogschool weer opgepakt.

Meer reuring op De Slinger

Gefaseerde ontwikkeling

De Slinger kan met deze aanpak uitgroeien tot een plek voor ontmoeting, wonen en eigen initiatief in het centrum van Houten. Er waren al plannen voor De Slinger in voorbereiding. Maar, de slechte situatie op de vastgoedmarkt en de bezuinigingen gooiden helaas roet in de ontwikkeling. Het gemeentebestuur koos daarom voor een gefaseerde aanpak, onder het motto ‘liever later goed, dan nu matig’. Dus eerst woningbouw bij de Regenbooglocatie en later een cultuurplein op De Slinger. Daarnaast blijft de gemeente werken aan structurele invulling van het totale Slingergebied.

Oude politiebureau en omgeving

De gemeente omarmt het plan van de ‘Houtense Helden’. Zij willen De Slinger verlevendigen met activiteiten vóór en dóór inwoners. Een podium voor Houtenaren om zélf iets te ondernemen of samen met anderen actief te zijn. Het gaat dan om activiteiten op sociaal, kunstzinnig, cultureel en maatschappelijk terrein. Zij mogen in ieder geval tot en met 2016 het politiebureau gebruiken. Vanaf het voorjaar 2014 krijgen de ‘Houtense Helden’ het beheer in handen. Zij zijn inmiddels volop in gesprek met initiatiefnemers. Er kan veel op De Slinger, maar niet alles! Er zijn wel spelregels. De Houtense Helden zien ook toe op de contacten met de buurt.

Locatie Regenboogschool

De woningbouwontwikkeling bij de voormalige Regenboogschool start halverwege 2014. De gemeente gaat met een prijsvraag marktpartijen consulteren. Dit moet leiden tot een voorstel om te komen tot een plan voor een woon- en leefgebied. De behoefte van toekomstige bewoners is hier ook nadrukkelijk onderdeel van. Ook wordt gevraagd rekening te houden met de (eerdere) inbreng van omwonenden en organisaties.

Nieuwe werkwijze

De aanpak op De Slinger is anders dan we tot nu toe in Houten gewend zijn. Er is geen blauwdruk voor de toekomst. Daarom staan de planning en de uitkomst niet vast. Het is voor iedereen een nieuwe manier van werken. Inwoners van Houten krijgen nu de kans om mee te doen aan de tijdelijke ontwikkeling van De Slinger. Bij de woningbouwontwikkeling op de Regenbooglocatie moeten de ontwikkelaar, de toekomstige kopers en de omwonenden er samen uitkomen. De gemeente wil deze processen zo goed mogelijk begeleiden en behulpzaam zijn bij de uitvoering. Uiteraard houdt de gemeente haar publieke taak. Zij zal uiteindelijk de plannen moeten goedkeuren en de vergunningen moeten verlenen.  Het eindresultaat op De Slinger zal door de inbreng van inwoners, organisaties, investeerders en gemeente stap voor stap gaan ontstaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van De Slinger? Neem dan contact op met projectleider Pim de Moed, (030) 63 92 611.
Wilt u meedoen of zelf iets ondernemen op De Slinger? Bel dan met de Houtense Helden, Arjen Berendse, 06-54340763 en Peter Hoogenveen, 06-53485347.