donderdag, 26 december 2013 12:18

CULTUURFONDS HOUTEN VAN START

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Houten gaan samenwerken op een manier die uniek is in Nederland. Ze lanceren in Houten per 1 januari 2014 een lokaal cultuurfonds om culturele stichtingen en verenigingen te ondersteunen. De gemeente financiert voor de komende drie jaar 150.000 euro en legt daarmee het fundament voor het fonds.
De ambitie is het budget op termijn te vergroten met bijdragen van bedrijfsleven en particulieren. Personen of bedrijven kunnen een gift doen aan het Cultuurfonds Houten via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Schenken is tot en met 2017 fiscaal extra voordelig; vaak is meer dan de helft van de gift aftrekbaar van de belasting.

Vanwege de economische crisis heeft de gemeente moeten bezuinigen op een groot aantal culturele instellingen. Met het instellen van dit fonds wil de gemeente samen met private partners de middelen vinden om het veelzijdige culturele leven van Houten te laten blijven bruisen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds beschikt over cultuurdeskundigen binnen alle disciplines en over kennis en expertise op het gebied van fondsenwerving.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een vestiging in Utrecht en kent de lokale situatie in Houten en in de regio. Het Fonds voert al het beheer over meer dan 300 culturele fondsen en werkt actief aan nieuwe wegen voor de financiering van kunst en cultuur. Criteria De criteria voor stichtingen en verenigingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Houtense cultuurfonds zijn te vinden op www.cultuurfonds.nl/utrecht.
Daar kunnen zij ook hun aanvragen indienen. De overeenkomst met het Prins Bernhard Cultuurfonds geldt in eerste instantie voor drie jaar. Omdat het voor Houtense culturele instellingen een overgang is naar een nieuwe manier van werken, is de opzet om in het eerste jaar de criteria nog ruim te hanteren. Een tussentijdse evaluatie is over een jaar.