zondag, 22 december 2013 11:15

Geen camera's om (auto-) inbraken te voorkomen

In antwoord op de schriftelijke vragen die de VVD eerder stelde geeft burgemeester de Jong aan dat het aantal auto-inbraken welliswaar een piek laat zien, maar dat er een daling is ten opzichte van voorgaande jaren. De burgemeester kiest er daarom niet voor om het Openbaar Ministerie te vragen om inzet van camera's met kentekenherkenning.

In een eerder artikel  op deze site is duidelijk gemaakt dat het aantal autokraken en inbraken in Houten de VVD grote zorgen baart.  Behalve materiele schade heeft een inbraak in woning of auto ook grote negatieve gevolgen voor het gevoel van veiligheid voor de betrokken, omwonenden en in het verlengde daarvan voor alle inwoners van Houten.

In het antwoord wordt aangegeven dat de camera's een beperkte meerwaarde hebben bij de opsporing van verdachten. Ook al is deze meerwaarde beperkt, helpen doet het dus volgens de burgemeester. De grote preventieve werking wordt niet eens besproken. In een proef in de gemeente Utrechtse Heuvelrug werden in twee weken tijd 17 aanhoudingen verricht waarbij het aantal auto-inbraken nihil was. "Jammer dat de burgemeester tot deze conclusie komt terwijl het aantal auto-inbraken tot nu toe met 250 nu al hoger is dan twee en drie jaar geleden. Voor deze 250 slachtoffers is het niet relevant dat we waarschijnlijk lager uitkomen dan in 2012" aldus VVD raadslid Eef Stiekema. Omdat het vaak gaat om "hit and run" criminaliteit is het een kwestie van tijd voordat deze criminelen Houten weer aandoen.

Bij camera’s met automatische kentekenplaatherkenning worden kentekens vergeleken met een bestand waarin kentekens van criminelen zijn opgenomen. Als er sprake is van een match en er rond dat tijdstip een inbraak heeft plaatsgevonden kan de politie direct actie nemen richting deze crimineel. Van deze camera’s is bekend dat ze een afschrikkende werking hebben op criminelen. Daarmee helpt het dus niet alleen bij het oplossen van gepleegde inbraken, maar heeft het ook een preventief karakter. Er is bij camera’s met automatische kentekenplaatherkenning geen sprake van registratie, de privacy van niet-criminelen komt derhalve niet in het geding.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/62038/