donderdag, 23 januari 2014 19:43

Werelderfgoednominatie Romeinse Limes stap dichterbij

Het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de 26 gemeenten langs de Limes gaan samenwerken aan de UNESCO nominatie van de Romeinse Limes. Hiertoe ondertekenen minister Bussemaker en de portefeuillehouders van de provincies en gemeenten op 27 januari een intentieverklaring. Nederland gaat samen met Duitsland de Romeinse Limes voordragen.

Gedeputeerde van Cultuur in de provincie Gelderland Annemieke Traag, namens de samenwerkende provincies: ‘Een UNESCO nominatie betekent internationale waardering voor dit unieke en waardevolle erfgoed en biedt ook kansen voor de ontwikkeling van toerisme’.

De Romeinse Limes

De Romeinse Limes markeert de grens van het uitgestrekte Romeinse rijk. Deze grens doorkruist ons land van Katwijk naar Nijmegen en volgt de loop van de oude Rijn. Het zuidelijke deel van Nederland hoorde tot het Romeinse Rijk. Het noordelijke deel lag in de Romeinse invloedssfeer. De archeologische resten in dit gebied zijn goed bewaard gebleven en geven een zeldzaam inkijkje in deze grenszone van het Romeinse Rijk. Archeologisch onderzoek in de grenszone heeft Romeinse forten, nederzettingen en delen van de Romeinse weg blootgelegd. De voordracht van de Romeinse Limes in Nederland betekent een uitbreiding van drie onderdelen van de Limes die al op de Werelderfgoedlijst staan:  in Engeland, Duitsland en Schotland. Wanneer de Romeinse Limes in Nederland hieraan toegevoegd wordt, vormen deze onderdelen het grootste archeologische monument van Europa. De Romeinse Limes verbindt Nederland met de overige landen die ooit onderdeel uitmaakten van dit wereldrijk.

Wat is de Romeinse Limes?

De Limes is de grens van het oude Romeinse Rijk. Ongeveer 2000 jaar geleden vormden de Romeinen ( uit Italië) een wereldmacht. Daardoor ontstond het grote Romeinse Rijk, dat zich rond de Middellandse Zee uitstrekte van Engeland in het noorden tot Marokko in het zuiden. Ook het zuidelijke deel van Nederland hoorde tot het Romeinse Rijk. Het noordelijke deel van Nederland lag in de Romeinse invloedssfeer. De grens tussen beide was de rivier de Rijn, die in die tijd via Nijmegen en Utrecht naar de Noordzee stroomde. De Rijn vormde de noordgrens van het Romeinse Rijk en wordt aangeduid met ‘limes’: Latijn voor ‘grens’. Verschillende Nederlandse plaatsen langs de Rijn hebben wortels in de Romeinse tijd. Langs de oude grens doen archeologen regelmatig opgravingen. Ze vinden nog steeds oude Romeinse overblijfselen. De Limes was aan de ene kant een militaire zone, die bestond uit een weg, verdedigingswerken en burgernederzettingen. Aan de andere kant was het ook een handelsroute. Langs deze route ontstond een uitwisseling van culturen: tussen de inheemse bevolking en de soldaten van het Romeinse leger en hun gezinnen. De Limes heeft dan ook veel sporen achtergelaten in ons huidige land. En dat zijn niet alleen de zichtbare vormen zoals bijvoorbeeld een Romeinse muur, grafvondsten of militaire gebruiksvoorwerpen. De invloed van de Limes reikt veel verder dan dat. De komst van de Romeinen gaf de aanzet tot de eerste grootschalige infrastructuur in Nederland. Zij brachten hun religie, monetaire stelsel, taal, schrift, gebruiken en technieken mee naar ons land. En die invloed is tot op de dag van vandaag voelbaar.  De Limes is tenslotte is getuige van zo’n 2000 jaar Nederlandse geschiedenis en verbindt ons met al die andere landen die ooit tot het Romeinse Rijk behoorden.