zaterdag, 01 februari 2014 15:00

Veiligheidsbeeld 2013: hoe veilig was Houten?

Vrijdag 3 januari kwam de veiligheidsrapportage over 2013 uit. Voor Houten is de totale criminaliteit, dat wil zeggen alle delicten bij elkaar opgeteld, met 5% gedaald. Dat is goed nieuws! De inspanningen van politie, gemeente en inwoners om het criminelen moeilijk te maken begint zijn vruchten af te werpen.

Er moet bij de cijfers wel een kanttekening gemaakt worden: een woning- of autoinbraak wordt daarmee even zwaar meegeteld als een fietsendiefstal, vernieling of een melding van overlast. Nu zijn die laatste drie ook erg vervelend, maar niet in verhouding tot bijvoorbeeld inbraak of een zedenmisdrijf.

De daling van criminaliteit is natuurlijk erg positief te noemen, zeker het aantal (geslaagde) woninginbraken is fors gedaald. In 2013 werden 141 pogingen tot inbraak gemeld; een daling van 36%. Iedere inbraak is er één teveel; 88 geslaagde inbraken zijn er 88 teveel. Een inbraak heeft grote impact op het slachtoffer en zelfs op het gevoel van veiligheid in de buurt. We moeten dan ook niet tevreden achterover leunen nu het aantal inbraken is gedaald.

Het aantal autokraken is met 11% gedaald ten opzichte van 2012. Hiermee is de stijging in 2012 van maar liefst 46% nog niet verdwenen. Nog steeds worden er met het aantal van 269 bijna 30% meer autoinbraken gemeld dan in 2011; ook hier dus geen reden voor een feestje. Mooi dat de stijging een halt is toe geroepen, maar actie blijft nodig.

Verder valt de toename op van het aantal overvallen, winkeldiefstallen, vernielingen en zakkenrollen. Daar waar er in 2011 en 2012 één overval in Houten was, zijn er in 2013 vier overvallen geweest. Ook een delict dat erg veel impact heeft op het slachtoffer en diens omgeving en alleen daarom al extra aandacht verdient. Het aantal winkeldiefstallen en vernielingen valt ook op. Ondanks dat de winkeliersverenigingen in Houten werken aan het Keurmerk Veilig Ondernemen toch een toename. Helaas hebben de maatregelen onvoldoende effect op de resultaten. Mogelijk dat cameratoezicht in het centrum dan toch een uitkomst is. 

VVD Houten heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor meer aandacht voor het tegengaan van criminaliteit in Houten. Onder meer door het stellen van schriftelijke vragen en overleg met gemeente en politie is er aangedrongen op het gericht aanpakken van woning- en autoinbraken. VVD Raadslid Eef Stiekema: "Het is mooi te zien dat deze vormen van criminaliteit zijn gedaald. Toch is VVD Houten nog niet tevreden: er zal meer moeten gebeuren om Houten nog veiliger te maken." Het toepassen van cameratoezicht in het centrum kan de inspanningen van winkeliers om winkeldiefstallen tegen te gaan ondersteunen. Daarnaast pleit VVD Houten voor camera's met kentekenherkenning op de Rondweg als preventieve maatregel om inbrekers te weren en als middel om de opsporing te ondersteunen. 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/63703/