vrijdag, 07 februari 2014 18:41

Druk bezochte bijeenkomst over ontsluiting Hofstad III

Op 6 februari was het dan zover. De gemeente organiseerde een voorlichtingsbijeenkomst voor inwoners over de ontsluiting van de nog te bouwen wijk Hofstad III. In het schoolgebouw Limes waren zo’n 80 bewoners,  voornamelijk uit de wijk Het Gras en Castellum, om te vernemen hoe de plannen er voor staan en natuurlijk om erop te reageren.
Ook de Houtense politiek was vertegenwoordigd waarbij de VVD uiteraard niet ontbrak. Yvonne van Dijk-Hessing, fractievoorzitter van de VVD fractie in de gemeenteraad en VVD commissielid Robert Paling waren aanwezig en spraken na afloop met bewoners.
Waar gaat het over en waar staan we nu in het proces? Op 30 juni 2013 heeft de Gemeenteraad een besluit genomen over de ruimtelijke plannen voor de nog te bouwen wijk Hofstad III. Hierbij ging het met name over de ontsluiting van Hofstad III via het Kamgras. Lees hier het statement zoals uitgesproken door Eef Stiekema tijdens deze Raadsvergadering. Eerder op deze site werd al verslag gedaan van het rondetafelgesprek waarbij veel insprekers zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op het Kamgras. De VVD vindt verkeersveiligheid erg belangrijk en riep de wethouder dan ook via een motie op om direct in gesprek te gaan met de inwoners over het verbeteren hiervan.
We zijn nu 7 maanden verder en wat is er in die tijd gebeurd? Ten eerste aan de verkeersveiligheid op het Kamgras is nog niets gebeurd. Dit zit de bewoners flink dwars. Hierop kon wethouder Kees van Dalen wel een toezegging doen. Er is nu geld voor verbetering van de verkeersveiligheid op het Kamgras. Kleine aanpassingen kunnen snel uitgevoerd worden en een structurele aanpak zal plaats vinden zodra er een besluit is over de ontsluiting van Hofstad III, en die is voorzien in de 2e helft 2014.
Hoe zit het dan met de plannen voor die ontsluiting? De gemeente en een vertegenwoordiging van de bewoners hebben naar elkaar geluisterd en zijn constructief aan de slag gegaan om opties voor de ontsluiting te onderzoeken. Hierbij gaat het wat de bewoners betreft vooral om verkeerstechnische aspecten en veiligheidsoverwegingen. Vanuit de gemeente worden naast deze aspecten ook de juridische en kosten aspecten meegewogen. Het resultaat ‘drie opties’ en die werden gepresenteerd: Optie A via Raaigras; Optie B via Kamgras en optie C (en die is nieuw) via Kamgras maar voor een deel van het verkeer uit  de wijk Het Gras  komt er een aparte ontsluiting waardoor de verkeersdruk op het Kamgras afneemt.
Alle opties riepen positieve en negatieve reacties op, maar de strekking was toch vooral gemeente sluit nu nog geen opties uit en kijk niet alleen naar het auto verkeer maar ook naar het fietsverkeer en dan zeker rond de scholen. Men wilde weten hoeveel fietsers kruisen er met auto’s op de doorgaande fietspaden? De gemeente deed ook deze toezegging en zal met cijfers komen over fietsverkeer.  De gemeente gaat nu verder de opties uitwerken met inbreng van een bredere vertegenwoordiging vanuit de wijk. Ook zal de communicatie verbeteren en zullen alle rapporten en verslagen duidelijk gegroepeerd op de gemeentelijke website geplaatst worden binnen 1-2 weken.  
VVD Houten vindt dat er een goede invulling wordt gegeven aan de oproep voor overleg zoals verwoord in de motie van 30 juni 2013 en dat moet natuurlijk zo doorgaan. De VVD blijft de ontwikkelingen van dichtbij volgen en zal wethouder Van Dalen houden aan zijn toezegging om  snel  verbeteringen te realiseren voor de verkeersveiligheid op het Kamgras.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/64091/