woensdag, 12 februari 2014 07:29

Het debat over Houten 2025 kan beginnen

De Toekomstagenda Houten 2025 is klaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de Toekomstvisie Houten 2025. De Toekomstagenda beschrijft de identiteit van Houten en de belangrijkste vraagstukken en dilemma’s waar Houten in de toekomst mee te maken krijgt. Het vormt een inspiratiebron voor discussies en debatten over de keuzes die Houten moet gaan maken. Wat is bijzonder aan Houten en welke kansen biedt dat?

De Toekomstagenda Houten 2025 laat zien dat Houten bekend staat als een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te leven. Dit komt doordat Houten de voordelen van een dorp (groen, ruimte, langzaam verkeer) combineert met de voordelen van een stad (twee treinstations, een theater en bioscoop en ruime winkelcentra). De inwoners van Houten zijn relatief hoog opgeleid, welvarend en zeer betrokken bij de Houtense samenleving. Er is in Houten veel talent. Houten heeft daarnaast een gunstige ligging in het midden van het land en goede verbindingen met de veelzijdige regio Utrecht en de verdere Randstad (Den Haag, Amsterdam, Schiphol). Hierdoor kunnen Houtenaren relatief gemakkelijk gebruik maken van voorzieningen op gebied van onder meer cultuur, onderwijs en recreatie in de regio.

Dit alles maakt van Houten tevens een economische toplocatie die bovendien duurzaam is: ecologisch (planet), sociaal-cultureel (people) en economisch (profit). Dat biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe innovatieve bedrijven. Veranderingen op komst De uitgangspositie van Houten is dus goed. Maar er komt ook veel op Houten af: vergrijzing, bezuinigingen, digitalisering, flexibilisering, nieuwe netwerken en samenwerkingen, duurzame technologische innovaties. Bovendien verandert de rol van de overheid. Deze veranderingen zorgen voor een aantal grote uitdaginge en dilemma’s. De uitdagingen en dilemma’s voor Houten Uit de inwonersenquête blijkt dat Houtenaren de sociale samenhang (elkaar kennen en helpen) en een veilige, schone en openbare ruimte belangrijke thema’s voor de toekomst vinden.

Digitaal contact onderhouden, wordt steeds gemakkelijker. Maar waar treffen we elkaar in de toekomst nog in het echt? Een andere belangrijke uitdaging is hoe we met veel minder geld dan voorheen de kwaliteit van de openbare ruimte, de voorzieningen en woningen op peil houden. Daarbij zullen we antwoord moeten vinden op de dilemma’s als: hoe voorzien we in de zorg van de groeiende groep kwetsbare ouderen? En hoe voorkomen we tegelijkertijd dat jongeren Houten niet gaan verlaten. Wat is koste wat het kost nodig op gebied van werk, wonen en recreatie? Wat moet dan minder en ‘halen’ we elders we in de regio. En waarvoor kan de regio bij ons terecht?. Dergelijke uitdagingen zijn er ook voor het behouden van onze economische toppositie. Hanteren we alleen een bezuinigingsagenda of blijven we ook investeren?

Bijvoorbeeld in duurzaamheid, leefbaarheid of vernieuwende bedrijvigheid. Durven we daarbij echt te kiezen voor innovatie, met alle risico’s en onzekerheden die dat met zich meebrengt, of spelen we toch liever op veilig en kiezen behoudend voor bekende zaken. Ten slotte is een belangrijk vraagstuk: wie gaat wat doen? Zeker is dat de overheid en samenleving meer moeten samenwerken bij het oplossen van publieke opgaven. Maar hoe gaan we dat vormgeven? En doen we dat als Houten alleen of samen met partners in de regio?

Tijd voor discussies en debat

De Toekomstagenda Houten 2025 kwam tot stand in nauwe samenwerking met inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regiopartners en experts. Nu de toekomstagenda er ligt kan het debat beginnen. Het document is te downloaden via www.houten2025.nl.

In de eerste week van maart verschijnt een verkorte versie in het Houtens Nieuws. Op 13 maart is er een verkiezingsdebat in theater De Slinger. Naar verwachting zullen na de verkiezingen de nieuwe raad en het nieuwe college doorgaan met de verdere ontwikkeling van de Toekomstvisie Houten 2025 en de keuzes die daaruit voortvloeien.