woensdag, 12 februari 2014 07:33

De Cultuurwijzer in Houten is online

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 staat de Cultuurwijzer Houten online.

De Cultuurwijzer is een culturele stemwijzer, waarmee voor iedereen inzichtelijk wordt wat de lokale politieke partijen van plan zijn met kunst en cultuur. Zo kunnen inwoners van Houten precies zien welke partij het beste bij hun eigen culturele visie past. De Cultuurwijzer is beschikbaar via de website www.houten.decultuurwijzer.nl en in enkele minuten in te vullen. De Cultuurwijzer Houten bestaat uit twaalf stellingen.

Deze stellingen gaan over het lokale culturele veld en de standpunten die de lokale politiek hierin neemt. Wanneer men de stellingen invult, volgt een stemadvies. Ook kan van elke politieke partij de culturele paragraaf uit het verkiezingsprogramma worden nagelezen. De Cultuurwijzer Houten is net als vier jaar geleden een initiatief van Aan de Slinger (Theater, Educatie en Cultuur), een van de grootste culturele organisaties in Houten.

Alle politieke partijen in Houten hebben hun medewerking verleend aan de Cultuurwijzer. Vragen die onder andere aan bod komen zijn ‘Het kunst- en cultuuraanbod maakt van Houten een levendige en aantrekkelijke stad om te wonen’ en ‘Cultuureducatie dient een vast en vanzelfsprekend onderdeel te zijn in het basis- en voortgezet onderwijs en vrije tijd’. De Cultuurwijzer is tot uiterlijk 5 maart in te vullen op www.houten.decultuurwijzer.nl. Enkele dagen daarna zullen de resultaten van de Cultuurwijzer bekend worden gemaakt.