vrijdag, 14 februari 2014 14:22

Ontsluiting verkeer Hofstad III

Naast Castellum ligt het nog te ontwikkelen gebied Hofstad III (nu nog weiland). Het verkeer van en naar deze nieuw te bouwen woonwijk zou via de straat Kamgras gaan. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan van dit gebied in de gemeenteraad is besloten te onderzoeken of aanpassing van de geplande verkeersontsluiting via het Kamgras nodig is. 

In de periode juli – december 2013 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van bewoners uit Kamgras. Tijdens deze gesprekken zijn 3 alternatieve ontsluitingen onderzocht. Daarbij hebben we gekeken naar de verkeersveiligheid, juridische mogelijkheden en financiën.

De 3 alternatieve ontsluitingen zijn:  

A.  (“Castellum”)

  • Ontsluiting van Hofstad III en IVb via Raaigras en nieuwe weg langs Castellum;
  • Ontsluiting van Hofstad IVa via Kamgras  

B.  (“Kamgras”)

  • Ontsluiting van Hofstad IVa en III via Kamgras  

C.  (“Kam- en Vedergras”)

  • Ontsluiting van Hofstad IVa en III via Kamgras behoudens Vedergras, Buntgras en Parelgras.
  • Ontsluiting van Vedergras, Buntgras en Parelgras via Raaigras en toekomstig woongebied Hofstad IVb.
  • Afsluiting van de verbinding Vedergras – Kamgras voor auto’s.  

Op 6 februari heeft de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden van de drie genoemde alternatieve ontsluitingen. De PDF icon presentatie (2.8 MB) en een PDF icon verslag (198 KB) van deze avond zijn beschikbaar.

Op deze avond is afgesproken deze 3 alternatieven met een brede groep omwonenden opnieuw te bespreken. De bespreking vindt plaats aan de hand van de gegeven antwoorden op de vragen en eventuele extra gegevens. Ook voeren we overleg met de projectontwikkelaar van Hofstad III, Ontwikkelings Verband Houten.

Daarna sturen we een voorstel voor de ontsluiting aan de gemeenteraad voor besluitvorming. De planning voor deze besluitvorming is 2e helft 2014.

Bouwverkeer

Voor het bouwverkeer naar Hofstad III wordt een aangepaste route aangelegd. Hiervoor vragen wij medio maart-april 2014 een omgevingsvergunning aan. Deze aanvraag omvat de hele huidige bouwroute. Het bouwverkeer naar Hofstad III zal lopen over een tijdelijke weg tussen Raaigras en het gebied Hofstad III. Van de bouwroutes is een tekening beschikbaar.  

Bestemmingsplan

De inhoud en de status van het bestemmingsplan voor Hofstad III is in te zien via RO-view. Er is ook een exploitatieplan beschikbaar. Dit plan is een bijlage in het bestemmingsplan. De overige bestemmingsplannen voor het gebied en de beheersverordening kunt u ook vinden in RO-view.  

Woongebied

De bouw van het woongebied Hofstad III is gepland vanaf 2015 tot en met 2019.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/informatie-over-ontsluiting-verkeer-hofstad-iii-online-1/