vrijdag, 07 februari 2014 18:53

Kijkje achter de schermen van de raad

Wilt u graag meer weten over hoe de gemeenteraad werkt? Heeft u als inwoner alleen invloed bij gemeenteraadsverkiezingen op kunt u ook op een ander moment invloed uitoefenen? En hoe doet u dat dan? Op 11 februari heeft u de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad te nemen en antwoord te krijgen op uw vragen over de raad.

Uw gemeente krijgt steeds meer taken erbij, participatie, jeugdzorg en de algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz). De gemeenteraad moet zich door deze ontwikkelingen over steeds meer zaken uitspreken maar hoe werkt dat eigenlijk?

Wilt u weten hoe de gemeenteraad werkt? Heeft u als inwoner alleen invloed bij gemeenteraadsverkiezingen of kunt u ook op een ander moment invloed uitoefenen? En hoe doet u dat dan? Lijkt het u ook leuk om eens een kijkje te nemen achter de schermen van de gemeenteraad en antwoord te krijgen op uw vragen over de raad, geef u dan op als Gast van de raad.

Op 11 februari en 3 juni organiseert de raad van Houten ‘Gast van de raad’. Op de avond van een raadsvergadering worden er gasten in het gemeentehuis ontvangen door de griffier en twee raadsleden. Door de griffier wordt iets verteld over de werkwijze van de raad en de opbouw van de raadsvergadering. Enkele raadsleden vertellen waarom zij hebben gekozen voor het raadslidmaatschap en welke werkzaamheden dit met zich meebrengt. Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens wordt aangeschoven bij de raadsvergadering. Na een uur gaan de gasten naar het bedrijfsrestaurant waar opnieuw gelegenheid is tot het stellen van vragen. Tot nu toe zijn de gasten zeer enthousiast over deze bijeenkomst. Zoals één van de aanwezigen zei: ‘Goede vragen, prima antwoorden met name waar het ging om de werking, de voor- en nadelen van de democratie, een goede sfeer!’

Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de betreffende raadsagenda. Hierbij wordt aangegeven waar de raadsstukken op de site te vinden zijn en gedownload kunnen worden.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de gemeentepagina Gast van de Raad.

Lees meer https://houten.groenlinks.nl/nieuws/kijkje-achter-de-schermen-van-de-raad