woensdag, 05 maart 2014 09:30

Recreëren rondom de Stad aantrekkelijk houden

Recreatiegebieden alle dagen van het jaar openbaar en veilig toegankelijk voor publiek, 2,8 miljoen euro tot en met 2018 voor het beheer, maar ook op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Dat zijn een paar afspraken uit de overeenkomst die Utrechtse overheden en natuurbeheerorganisaties op 3 maart sloten.

 Onderwerp is het beheer van een aantal ‘Recreatie om de Stad-gebieden’ in de regio Utrecht. Dat zijn bos Nieuw Wulven in Houten, Wielrevelt en Klein Limburg in Haarzuilens, het Gagelbos ten noorden van Utrecht en het IJsselbos in IJsselstein.   Met deze afspraken benadrukken de betrokken partijen het belang van een groene structuur rondom Utrecht. Eerder was een financieel probleem ontstaan door de beslissing van het Rijk in 2011 om geen bijdrage meer te leveren aan Recreatie om de Stad (RodS).  

Bos Nieuw Wulven

Gedeputeerde Bart Krol, voorzitter van de Stuurgroep RodS: ‘De gebieden bieden volop gelegenheid aan inwoners om rond de stad Utrecht te recreëren. Wandelen, fietsen, hardlopen, speelnatuur, picknicken, er is veel mogelijk. Ik ben blij dat we hier met alle betrokken partijen goede afspraken over hebben kunnen maken. Dit vergroot de kwaliteit van de leefomgeving en draagt bij aan de tevredenheid van inwoners van het gebied.’

Houtense wethouder Herman Geerdes is ook verheugd over de afspraken die zijn gemaakt voor Bos Nieuw Wulven. ‘De gemeente Houten gaat Staatsbosbeheer helpen bij hun zoektocht naar verdienmogelijkheden in Nieuw Wulven. Dat kan bijvoorbeeld door horeca mogelijk te maken. Een horecavestiging bij het speelbos zou  een mooie aanvulling zijn op de recreatiemogelijkheden in Houten’.    

Crowdfunding en exploitatie

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zorgen voor het beheer van de gebieden. Om dat ook in de toekomst te kunnen doen, is afgesproken dat deze organisaties actief op zoek gaan naar nieuwe financiële middelen. Dat kan bijvoorbeeld door fondsenwerving, publieksacties (zoals crowdfunding) of door delen van het gebied door recreatieondernemers te laten exploiteren. Per gebied is het verschillend wat de mogelijkheden zijn. Alle betrokken partijen spannen zich in om randvoorwaarden te scheppen voor de financiering op de lange termijn. Het door de Stuurgroep beschikbaar gestelde budget van 2,8 miljoen euro kan dan ook deels worden gebruikt om investeringen te doen die het beheer in de toekomst mogelijk maken.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/recreeren-rondom-de-stad-aantrekkelijk-houden/