woensdag, 05 maart 2014 15:07

Fietsersbond Houten lanceert ‘Fietskieswijzer’ als stemkeuzehulp

Om je stem uit te brengen op een partij gelden allerlei overwegingen. De Fietsersbond Houten heeft de verkiezingsprogramma’s beoordeeld op fietsvriendelijkheid. De keuze voor de fiets is niet zo gek. Het is immers tegelijk een keuze voor natuur, milieu, gezondheid en plezier. Als leidraad voor de beoordeling is gekozen voor de mate waarin partijen kiezen voor de ambitie ‘Houten Fietsstad 2018’.

Het goede nieuws is dat alle partijen aandacht besteden aan de fiets. Het programma van D66 scoort het hoogst met 15 sterren, met als goede tweede Groen Links met 11 sterren. Onderaan bungelen de lokale partijen Houten Anders en ITH met elk 3 sterren.

Grafiek

← Klik in de linkerkolom op de thema's 1 tot en met 6 voor detailinformatie

De mate van fietsvriendelijkheid geven we aan met kleuren en sterren, als volgt:

Legenda

 De 5 thema’s + Overig

Om te bepalen in welke mate verkiezingsprogramma’s voldoen, maken we onderscheid tussen vijf thema's. Voor de volledigheid voegen we nog toe thema 6. Overig. Dat zijn punten in de programma’s die wel fietsvriendelijk zijn maar geen deel uit maken van de ambitie.

  1. Onderhoud en verbetering fietsinfrastructuur
  2. Fietsverbindingen omliggende gemeenten en snelfietsroutes
  3. Bewegwijzering
  4. Vergroting fietsaandeel 
  5. Fietsparkeren
  6. Overig 

Lees meer http://houten.fietsersbond.nl/nieuws/kieskieswijzer-2014