zondag, 09 maart 2014 09:15

Criminaliteitscijfers eerste week maart

Iedere maand wordt op deze website een overzicht gepresenteerd van de criminaliteitscijfers. Afgelopen week werd dat ook gedaan voor de cijfers over februari. Nu is het zo dat er nog wel eens wat cijfers bijkomen, dat was ook nu het geval.

De definitieve criminaliteitscijfers over februari lieten nog een behoorlijke stijging zien. Voor februari kwamen er nog 5 auto-inbraken, 1 woninginbraak en 1 poging tot woninginbraak bij waardoor het totaal op 21 auto-inbraken, 6 woninginbraken en 3 pogingen daartoe komt. 

Of het al niet erg genoeg is lijkt maart alle negatieve records te gaan breken. In de eerste week werden er nu al 19 auto-inbraken gemeld en 3 inbraken in woningen. Een ongekend aantal dat grote zorgen baart! Ten aanzien van de cijfers valt op dat de woninginbraken alledrie in het buitengebied plaatsvonden: twee in Tull in 't Waal en één in Schalkwijk. 

De autokrakers hebben nu ook Houten Zuid gevonden. Daar waar autoinbrekers zich het afgelopen jaar vooral concentreerden op Houten Noord (met name de Koedijk, Meidoornkade en de Staart) valt nu op dat nu vooral wijken in Houten Zuid bezocht werden. In de afgelopen week werden naast de Koedijk (3) en Doornkade (2) ook autobezitters in Het Water (5), De Muur (3), De Polder (2) en De Steen (2) getroffen.

VVD Houten maakt zich enorme zorgen over de toename aan auto-inbraken. Gemeenteraadslid Eef Stiekema heeft burgemeester de Jong als korpsbeheerder inmiddels gevraagd met spoed actie te nemen naar aanleiding van deze dramatische cijfers.

Eind vorig jaar pleitte VVD Houten al voor ANPR camera's. Deze camera's kunnen kentekens registreren om te helpen bij  opsporing, tevens hebben deze camera's een preventieve werking. Een en ander bleek uit een proef in de gemeente Utrechtse Heuvelrug: in de twee weken dat er een proef liep nam het aantal inbraken af tot vrijwel nul.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/66050/