maandag, 10 maart 2014 07:56

Kunst en cultuur belangrijk voor sociale binding

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. kunnen inwoners van Houten via de Cultuurwijzer een stemadvies inwinnen over welke lokale politieke partij het beste bij hun culturele visie past. Inmiddels hebben al 350 personen gebruik gemaakt van de Cultuurwijzer.
Alle lokale partijen in Houten hebben meegewerkt aan deze stemwijzer. De Cultuurwijzer is te raadplegen tot 19 maart.De voorlopige resultaten geven nu al een interessant beeld.
Stemadvies
Wie een stemadvies wil, beantwoordt twaalf stellingen. De stellingen gaan over het lokale culturele veld en de standpunten die de lokale politiek hierin neemt. Tot nu toe is in meer dan een derde van de gevallen het stemadvies Groen Links gegeven (37,7%), gevolgd door Houten Anders (16,6%), D66 (9,4%), SGP (9,1%) en CDA (7,1%). De andere vier partijen (ITH, CU, VVD en PvdA) werden minder vaak als stemadvies gegeven.
Gemiddelde respons op stellingen
Met reeds 350 gebruikers kan per stelling gekeken worden wat op dit moment het gemiddelde antwoord is. Daaruit blijkt onder andere dat 'de Houtenaar':
  • vindt dat kunst en cultuur mensen met elkaar in contact brengt en zorgt dat mensen zich inzetten voor elkaar en de stad;
  • vindt dat het kunst- en cultuuraanbod van Houten een levendige en aantrekkelijke stad maakt om te wonen;
  • neutraal staat tegenover de stelling dat het Cultuurfonds Houten het wegvallen van structurele subsidies aan het amateurveld voldoende opvangt;
  • vindt dat cultuureducatie een vast en vanzelfsprekend onderdeel moet zijn in het basis- en voortgezet onderwijs en vrije tijd;
  • vindt dat er niet verder bezuinigd moet worden op Stichting Aan de Slinger, gevolgd door de Bibliotheek Lek - IJssel en het Houtens Muziek Collectief.
In debat Voor kiezers die er nog niet helemaal uit zijn: de Cultuurwijzer is nog te raadplegen tot 19 maart. Op donderdag 13 maart vindt het algemene verkiezingsdebat plaats.
Tijdens dit debat kruisen de lijsttrekkers van negen politieke partijen in Houten de degens. Diverse thema's zullen aan bod komen zoals parkeerbeleid, cultuur, bezuinigingen, toekomstvisie en bewonersparticipatie. Het debat start om 20.00 uur en vindt plaats in Theater Aan de Slinger. De foyer is vanaf een half uur.

Lees meer http://www.hetlokalenieuws.nl/nl/nieuws.asp?rssID=22916-172-0-voorpagina104