maandag, 10 maart 2014 22:12

Gemeente werkt samen aan veilige stationsgebieden

Op donderdag 27 februari 2014 hebben NS, Qbuzz, politie en gemeente Houten gezamenlijk een Lokaal Veiligheidsarrangement ondertekend. Het gaat om de veiligheid van de bus- en treinstations (Houten en Castellum) en de directe omgeving. De partners spreken hiermee af dat ze samen gaan werken aan nog meer veiligheid.

Gebruikers van de trein- en busstations in Houten voelen zich veilig. Dat blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor 2012 en diverse reizigersenquêtes van de NS. Ook de politiecijfers laten zien dat er weinig incidenten zijn op en rond de bus- en NS stations. Burgemeester Wouter de Jong: “De stationsgebieden zijn nu veilig. Maar dat willen we ook zo houden! Daarom gaan we actief samenwerken met onze partners. Zo kunnen we eventuele problemen in de toekomst vroegtijdig signaleren en aanpakken”.

Minder incidenten, een veilige omgeving en een groter gevoel van veiligheid bij reizigers en medewerkers van vervoersbedrijven. Dat is in het kort het doel van een lokaal veiligheidsarrangement. In Houten willen we het huidige niveau van veiligheid vasthouden en waar mogelijk verbeteren. Door regelmatig contact zijn eventuele aandachtspunten eerder in beeld en kunnen de partners sneller in actie komen. Door acties op elkaar af te stemmen hebben de maatregelen meer effect.  

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/gemeente-werkt-samen-aan-veilige-stationsgebieden/