dinsdag, 11 maart 2014 18:00

Ruimtelijke agenda U10 gepresenteerd

Op maandag 10 maart prestenteerden de wethouders Ruimtelijke Ordening van de U10-gemeenten de ruimtelijke agenda voor de Utrechtse regio. Het proces was geleid door de Houtense wethouder Geerdes en zijn Utrechtse collega Isabella. Beide wethouders hadden zich even losgerukt van drukke campagnewerk om het resultaat van dat proces te delen met veel aanwezige politici.

Herman Geerdes gaf goed aan waar de uitdagingen liggen: "Het is een mooie verkenning geworden, maar veel interessanter wordt het wat er gebeurt als er keuzes worden gemaakt. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de leefomgeving in plaats A als in plaats B voor kennisindustrie wordt gekozen. Het gaat om de samenhang in de regio, dat is waar nu goed over nagedacht moet worden."

U10 is de werknaam voor het netwerk waarin tien Utrechtse gemeenten nieuwe vormen van regionale samenwerking ontwikkelen. In vijf termen kan de kracht van onze regio worden samengevat: economisch sterk, jong en slim, gevarieerd leefklimaat, verbindend en duurzaam. De tien gemeenten in de regio willen gezamenlijk die kracht koesteren, verder versterken en benutten. In het netwerk U10 gaan we daarom op weg naar nieuwe vormen van samenwerking. Dat gebeurt op het gebied van economie, wonen en ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en op het sociale domein. In het netwerk U10 nemen deel de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.

Het resultaat van de verkenning kunt u hier bekijken. Op www.utrecht10.nl en op twitter via @utrecht_10 volgt later deze week nog een kort verslag van het U10-café.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/66340/