vrijdag, 21 maart 2014 16:21

Definitieve uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Houten

Vrijdag 21 maart maakte de gemeente Houten de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Dat had nog wat meer voeten in aarde dan in eerste instantie gedacht: er werd besloten tot een hertelling van de stemmen van 4 kiesdistricten.

Zo valt op de gemeentelijke site te lezen: "eerder vandaag besloot het centraal stembureau tot een hertelling van de stemmen van vier van de tweeëntwintig stemdistricten. Bij deze stembureaus was voor in totaal zes stemmen geen verklaring voor het verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal ingeleverde stempassen en volmachtbewijzen. Na hertelling konden vijf verschillen worden verklaard. Eén verschil blijft onverklaarbaar, maar dit heeft geen invloed op de verkiezingsuitslag."

De hertelling had uiteindelijk geen invloed op de uitkomst zodat de eerder op deze website gepubliceerde voorlopige zetelverdeling definitief is geworden. Voor VVD Houten betekent dit dat er vier zetels zijn behaald, het volledige procesverbaal is te lezen via deze link. Hierin is te zien dat er bij de meeste partijen geen sprake is van verschuivingen als gevolg van voorkeursstemmen. Dit houdt in dat voor VVD Houten Herman Geerdes, Eef Stiekema, Yvonne van Dijk-Hessing en Marcel Dagniaux in de raad zitting zullen nemen. In de komende periode zullen ook de commissieleden benoemd worden.

Bij twee andere partijen is wel sprake van verschuivingen door voorkeursstemmen: Willem Zandbergen van ITH en Cisca ten Hoeve van HA! behaalden meer dan een kwart van de kiesdrempel (meer dan 186 stemmen) en schuiven daardoor op ten koste van hun partijgenoten.

De nieuwe raadsleden worden op 27 maart geïnstalleerd. 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/67237/