vrijdag, 04 april 2014 14:01

Inwoners geven communicatie gemeente een 7

Houtenaren willen graag dat de gemeente hen actief informeert over wat er speelt binnen hun gemeente. Men is vooral geïnteresseerd in onderwerpen zoals beheer openbare ruimte, openbare orde en veiligheid, bouwprojecten en verkeer & vervoer. Houtenaren volgen het gemeentelijk nieuws vooral via de huis-aan-huisbladen (Houtens Nieuws en Trefpunt) en via de gemeentelijke website www.houten.nl.

Naast de website en de lokale bladen zijn bewonersbrieven, nieuwsbrieven en elektronische informatieborden het meest bekend en gebruikt. Gemiddeld genomen waarderen de inwoners de gemeentelijke communicatiemiddelen met een 7. Dit blijkt uit een onderzoek dat eind 2013 is gehouden onder het Burgerpanel. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de wensen en tevredenheid van de inwoners over de informatievoorziening.

De gemeente Houten onderzoekt elke twee jaar de wensen en tevredenheid van inwoners over haar informatievoorziening. De resultaten worden gebruikt om het communicatiebeleid waar nodig bij te sturen en aan te passen. Zo is de gemeentelijke website al aangepast. Sinds februari 2014 beschikt de site over een nieuwe vormgeving en een aangepaste zoekmachine. Daarnaast blijven we experimenteren met nieuwe vormen van digitale communicatie zoals social media. Hier zullen we meer bekendheid aan geven. Maar de gemeente houdt ook oog voor de traditionele communicatiemiddelen, die net als in vorige jaren goed worden gewaardeerd. Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/inwoners-geven-communicatie-gemeente-een-7/