zaterdag, 05 april 2014 15:41

VVD in beoogde coalitie met D66, CDA en PvdA

Zaterdag 5 april maakte D66 in de derde openbare bijeenkomst bekend dat de coalitievorming verder gaat met VVD, CDA en PvdA. Al voor de verkiezingen had VVD lijsttrekker Herman Geerdes aangegeven dat dit voor VVD Houten de gewenste combinatie is. 

 D66 fractievoorzitter Erik van Vliet gaf aan dat voor de coalitievorming vier termen van belang waren geweest: Continuïteit, Stabiliteit, Werkbaarheid en Veranderkracht. Dat nu voor deze coalitie wordt gekozen is dan ook niet vreemd; in de afgelopen jaren is al aangetoond dat deze vier partijen die klus samen kunnen klaren. 

 Ten aanzien van veranderkracht wordt direct begonnen met een noviteit. In plaats van één collegeakkoord zullen er drie akkoorden worden geschreven: een bestuursakkoord, een beleidsakkoord en een wethoudersakkoord.  

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord wordt de nieuwe bestuursstijl beschreven die gericht is op het vrijmaken en inzetten van de veranderkracht van Houten. Ideeën van alle fracties, dus ook van de oppositie, worden besproken in een volgende openbare bijeenkomst. Op basis hiervan wordt dan de nieuwe bestuursstijl bepaald.  

Beleidsakkoord

Hierin wordt vastgelegd wat de coaliteit in 2018 bereikt wil hebben. Er zal in ieder geval in beschreven worden hoe er gewerkt gaat worden aan de energietransitie, de uitvoering van zorgtaken, behoud van unieke voorzieningen en het ondernemersklimaat. 

Wethoudersakkoord

De Wethouder kandidaten leggen hun persoonlijke ambitie met betrekking tot de bestuursstijl vast en besschrijven hoe de nieuwe bestuursstijl in de verschillende beleidsterreinen toegepast wordt.

In de komende weken zullen de partijen overleg voeren om elkaar te vinden op hoofdlijnen. de portefeuilleverdeling te bespreken en te bepalen wanneer de openbare bijeenkomst wordt gehouden met alle fracties om de nieuwe bestuursstijl te bespreken. Het doel is om het nieuwe college op 13 mei te installeren. 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/67668/