woensdag, 09 april 2014 09:38

Help mee om de verkeersveiligheid in Houten nog verder te verbeteren

De verkeersveiligheid in Houten scoort goed in vergelijking met landelijke en provinciale cijfers. In het Integraal Verkeersveiligheidsplan (IVP) 2011-2015 van de gemeente zijn diverse acties opgenomen om de verkeersveiligheid nog verder te vergroten.

Eén van deze acties is het screenen van een aantal auto-fietskruisingen die op basis van ongevallengegevens binnengekomen meldingen extra aandacht verdienen. Het onderzoek richt zich specifiek op de kruisingen:

  • De Poort – Vikingenpoort / Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp)
  • Het Hout – Leebrugpad / Hoonpad
  • De Molen – fietstunnel Vlierpad  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student Verkeerskunde aan de NOVI Verkeersacademie. Onderdeel van dit onderzoek is een korte enquête om ook de meningen, ervaringen en suggesties van de verkeersdeelnemers te verzamelen.

Passeert u één van deze kruisingen regelmatig en wilt u meewerken aan het onderzoek? Vul dan voor 1 mei deze enquête in en help mee om de verkeersveiligheid in Houten nog verder te verbeteren!

Wij danken u voor uw medewerking!

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/help-mee-om-de-verkeersveiligheid-in-houten-nog-verder-te-verbeteren/