vrijdag, 11 april 2014 15:00

Agenda Raadsvergadering 15 april

Komende week vergadert de gemeenteraad op dinsdag 15 april. Er wordt gedebatteerd over het rapport van de rekenkamercommissie "Van groei naar beheergemeente: deugdelijk materieel en financieel beheer van de openbare ruimte in Houten".

Verder zijn aan de orde het afleggen van de eed door een aantal commissieleden, een initiatiefvoorstel van HA! om de mogelijkheid voor omheinde hondespeelweiden en een motie over de voortzetting van de verplichte maatschappelijke stage.

AGENDA

01.0. Opening

02.0. Vaststellen agenda

03.0. Afleggen van de eed (verklaring en belofte) door commissieleden

04.0. Initiatiefvoorstel onderzoeken mogelijkheid omheinde hondenspeelweide in Houten

05.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van de SGP over voortzetting verplichte maatschappelijke stage in Houten

06.0. Rapport Rekenkamercommissie: 'Van groei- naar beheergemeente: Deugdelijk materieel en financieel beheer van de openbare ruimte in Houten"

07.0. Heropening

08.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van de SGP over voortzetting verplichte maatschappelijke stage in Houten

09.0. Rapport Rekenkamercommissie: 'Van groei- naar beheergemeente: Deugdelijk materieel en financieel beh

10.0. Beheer- en Privacyverordening basisregistratie personen.

11.0. Maandelijkse begrotingswijziging april 2014

12.0. Vaststellen overzicht toezeggingen en moties15 april 2014

13.0. Raadsverslag reguliere raad van 25-03-2014

13.1. Raadsverslag reguliere raad van 27-03-2014

14.0. Vaststellen doorlopende lijst

15.0. Sluiting

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/67768/