zondag, 04 mei 2014 09:35

Houten weer op 6e plaats in onderzoek Toplocaties

Er was goed nieuws: Houten staat weer bovenin de ranglijst van Toplocaties in Nederland. Deze lijst wordt jaarlijks in opdracht van het weekblad Elsevier opgemaakt door Bureau Louter. Net als in de vorige jaren staat Houten op de 6e plaats, Uit de regio kan alleen de stad Utrecht in de buurt blijven met een 8e positie. 

De ranglijst komt tot stand aan de hand van ruim 40 indicatoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en op de dynamiek, ofwel de groei en de krimp. De uitslag is verwerkt tot een rapportcijfer. Houten kreeg hierbij een mooie 7,65. Belangrijk voor de de structurele kenmerken is allereerst de werkgelegenheid. Uitgegaan is van het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners tussen 15 en 65 jaar, gemeten over tien economische sectoren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om landbouw, industrie, kennisintensieve diensten, zorg, onderwijs en openbaar bestuur. Naast het aantal arbeidsplaatsen zijn ook het opleidingsniveau van de bevolking en de voorraad bedrijventerreinen en kantoorruimte meegenomen.

Houten doet het economisch dus nog steeds prima. Een mooie prestatie waar we best trots op mogen zijn! Amsterdam, Utrecht en Breda hijgen echter in de nek van Houten. Het is dan ook zaak om niet stil te zitten en stappen te maken om Houten nog aantrekkelijker te maken. 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/68345/