woensdag, 07 mei 2014 13:09

Coalitie presenteert beleidsakkoord 2014-2018

De politieke partijen die in de gemeente Houten de komende vier jaar de coalitie vormen - D66, VVD, CDA en PvdA - hebben vandaag hun beleidsakkoord 2014-2018 gepresenteerd. Hierin geven de partijen op hoofdlijnen aan welke ambities zij in deze 'regeerperiode' nastreven. Motto van het akkoord is 'Houten maken we samen'.

De partijen presenteerden ook hun beoogd wethouders: Michiel van Liere (D66), Herman Geerdes (VVD), Kees van Dalen (CDA) en Jocko Rensen (PvdA). Zij worden tijdens de raadsvergadering van 13 mei aanstaande benoemd. Tijdens de eerste collegevergadering na de benoeming stellen burgemeester en wethouders officieel vast wie verantwoordelijk is voor welke portefeuilles. Vanmiddag is eenconcept van de portefeuilleverdeling gepresenteerd.

Op de foto v.l.n.r: Jocko Rensen, Herman Geerdes, Eric van Vliet (formateur en fractievoorzitter D66), Michiel van Liere en Kees van Dalen.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/coalitie-presenteert-beleidsakkoord-2014-2018/