donderdag, 15 mei 2014 10:08

Ons Fonds ondersteunt negen bewonersinitiatieven

Onlangs is Ons Fonds van start gegaan. Met Ons Fonds ondersteunt de gemeente inwoners van Houten die hun eigen leefomgeving willen verbeteren. De gemeente werkt hierin samen met Viveste en van Houten&co. Een onafhankelijke jury bestaande uit betrokken en deskundige inwoners van Houten beoordeelt drie keer per jaar de ingediende aanvragen en geeft hier advies over aan de gemeente. In april was de eerste ronde, waarbij 12 aanvragen zijn binnengekomen.

Volgens de jury getuigen deze initiatieven van een bruisende sociale samenhang in Houten. Negen aanvragen zijn gehonoreerd met een geldbedrag variërend van 250 euro tot 4000 euro.

Ons Fonds

Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt? Of wilt u samen met uw buren iets ondernemen om uw buurt mooier te maken? Bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuintje of plantsoen, een nieuw bankje of speeltoestel of een gezamenlijke moestuin.  Dan kunt u terecht bij Ons Fonds.

Bewoners Stelhout verbeteren de buurt

Aanvragen

Heeft u een goed idee of een plan? Vul dan het digitaal aanvraagformulier in. Let op: de gemeente neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Heeft u geen computer of printer, dan kunt u een papieren exemplaar ophalen bij de balie van het gemeentehuis. (Ziewww.houten.nl/open  voor openingstijden). U kunt ook contact opnemen met de afdeling Samenleving via tel. 030 – 63 92 611.

Voorwaarden

  • Uw idee levert een bijdrage aan de doelstelling van het fonds.
  • Uw idee moet een aantoonbare steun hebben van de buurt of straat.
  • Uw idee is eenmalig of een steuntje in de rug om een langlopend project op te starten.
  • Uw idee is niet in strijd met algemeen geldende wetgeving of met gemeentelijk beleid.
  • De bijdrage van bewoners is duidelijk omschreven en zal meestal bestaan uit een tijdsinvestering.
  • Uw idee mag geen privébelang of een commercieel belang hebben.
  • Uw idee komt ten goede aan de Houtense samenleving.

Voor aanvragen die gevolgen hebben voor de openbare ruimte geldt:

  • Het beheer en onderhoud maken onderdeel uit van uw idee of plan. Hierover kunt u verdere afspraken maken met de gemeente.  

Naast deze voorwaarden gelden de gemeentelijke beoordelingscriteria en weigeringsgronden op grond van de Algemene subsidieverordening (www.houten.nl/subsidies).

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/negen-bewonersinitiatieven-ondersteunt-door-ons-fonds/