dinsdag, 27 mei 2014 12:43

Informatieavond resultaten geluidsonderzoek windpark

In opdracht van de gemeente heeft bureau Peutz onlangs een onafhankelijk akoestisch onderzoek gedaan naar het geluid afkomstig van Windpark Houten. Doel van het onderzoek was te controleren of het geluid van het windpark binnen de gestelde normen blijft.

Tussen 25 februari en 25 maart 2014 zijn 24 uur per dag metingen verricht bij de drie turbines en bij drie woningen. De ruwe meetresultaten waren gedurende de onderzoeksperiode via internet te volgen.

Op 14 mei jl. heeft Peutz de definitieve onderzoeksrapportages aan de gemeente aangeboden. Op 20 mei jl. heeft het college van burgemeester en wethouders de rapportages vastgesteld (zieĀ www.houten.nl/windparkhouten).

Zoals toegezegd op de bewonersavond over het hoe en waarom van het geluidsonderzoek van 25 februari jl., organiseert de gemeente binnenkort opnieuw een bijeenkomst om omwonenden en andere belangstellenden te informeren; deze keer over de resultaten van het onderzoek.

Deze informatieavond is op donderdag 12 juni in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Een vertegenwoordiger van het bureau Peutz is aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Authors: Gemeente Houten

Read moreĀ https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/informatieavond-resultaten-geluidsonderzoek/