maandag, 02 juni 2014 18:03

Een goede stap in weidevogelcompensatieplan

Een weidevogelcompensatieplan was voor GroenLinks Houten destijds voorwaarde om te kunnen instemmen met de aanleg van het Meerpaalgebied. Daarom dienden we drie jaar geleden een motie in om haast te maken met dit weidevogel-compensatieplan. Nu is er met de aankoop van een stuk grond in Tull en ´t Waal een goede stap gezet. Wij zijn hierover tevreden. Tegelijkertijd houden we wel enige zorgen. Daarom zullen we daar vragen over stellen.

Ruim drie jaar geleden diende GroenLinks een motie in om haast te maken met een weidevogelcompensatieplan. Dat was voor ons een voorwaarde om in te kunnen stemmen met de aanleg van het Meerpaalgebied. Onze motie kreeg steun van de gemeenteraad; alleen de VVD stemde tegen.

De invulling van de motie liep helaas vertraging op, omdat te weinig agrariërs op het Eiland van Schalkwijk bereid werden gevonden om mee te werken aan het plan. Bovendien werd landelijk de discussie gevoerd over de meest effectieve vorm van weidevogelbescherming. Een weiland met heel extensief beheer is veel beter voor weidevogels dan een weiland met uitgesteld maaibeleid. Het duurde wat GroenLinks betreft lang voordat het college akkoord ging met alternatieve mogelijkheden om toch aan weidevogelbescherming te werken. We hebben de afgelopen jaren regelmatig aangedrongen op het verkennen van andere opties, waaronder aankoop van grond. We zijn erg te spreken over het optreden van de Weidevogelwerkgroep van Milieu Werkgroep Houten.

Er is nu met de aankoop van een stuk grond in Tull en ´t Waal een goede stap gezet. We zijn hierover tevreden. Tegelijkertijd houden we wel enige zorgen:

  • Hoe zorgen we ervoor dat het gebied groot genoeg wordt? 10 hectare is echt minder dan de 45 hectare die verloren is gegaan.
  • Wat kunnen we doen om het leefgebied voor weidevogels duurzaam interessanter te maken? Daarvoor is bijvoorbeeld ook verhoging van de grondwaterstand wenselijk.
  • De natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Lek is ook een mooie kans, maar de recente verruiming van mogelijkheden voor paragliden zijn wel weer een bedreiging.

Kortom, GroenLinks is blij met deze stap. In het verleden toonde het college zich veel verbetener in het vasthouden aan haar standpunten. We hebben voorzichtig de indruk dat er nu meer ruimte komt voor slimmer nadenken over mogelijkheden. Maar we kijken uit naar vervolgstappen en hebben ook nog wel enige vragen. Zoals bekend, zullen we die natuurlijk ook stellen.

Lees meer https://houten.groenlinks.nl/nieuws/eindelijk-een-goede-stap-weidevogelcompensatieplan